Kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

ul. Firmowa 1
45-594 Opole
NIP: 754-10-13-696
REGON: 530546013

email: sekretariat@mzd.opole.pl
skrzynka podawcza: /MZDOPOLE/skrytka

Telefony – sekretariat:

tel. 77 469 74 00
tel. 77 453 66 02
tel. 77 454 37 67
tel./fax: 77 469 74 02

Dni i godziny otwarcia:

od Pn do Pt w godz. 7.00 – 15.00

Kasa:

od Pn do Czw w godz. 10.00 – 12.00

Rachunek opłaty skarbowej

BANK MILLENNIUM S.A
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
pełnomocnictwo, przedłożenie kserokopii pełnomocnictwa, zezwolenie

Rachunek Strefy Płatnego Parkowania

BANK MILLENNIUM S.A
72 1160 2202 0000 0002 1551 5951
opłaty dodatkowe za brak biletu parkingowego

Rachunek dochodów budżetowych

BANK MILLENNIUM S.A
03 1160 2202 0000 0002 1551 5932
decyzje za zajęcie pasa drogowego, należności z tytułu kar umownych

Dział Nieruchomości

Kierownik

Marcin Kowal

tel. 77 469 74 35

Dział Dokumentacji

Kierownik

Dariusz Makara

tel. 77 469 74 27

Dział Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego

Z-ca Kierownika

Henryk Smerd

tel. 77 469 74 21

Dział Eksploatacji Dróg i Mostów

Kierownik

Joanna Walęcka

tel. 77 469 74 06

Działu Utrzymania Zieleni i Czystości

Kierownik

Bartosz Szymański

tel. 77 469 74 10

Dział Strefy Płatnego Parkowania

Kierownik

Emil Kulesza

tel. 77 469 74 28

Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów

Kierownik

Bartłomiej Niwicki

tel. 77 469 74 09

Dział Inwestycji Unijnych 

tel. 77 469 74 08

Dział Zamówień Publicznych i Planowania Budżetu

Kierownik

Robert Mazurkiewicz-Biczuk

tel. 77 469 74 33

Dział Księgowo-Finansowy

Główna Księgowa

Alina Hofman

tel. 77 469 74 20

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr

Kierownik

Jolanta Sowada

tel. 77 469 74 24