Kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

ul. Firmowa 1
45-594 Opole
NIP: 754-10-13-696
REGON: 530546013

email: sekretariat@mzd.opole.pl
skrzynka podawcza: PEUP UM

Telefony – sekretariat:

tel. 77 469 74 00
tel. 77 453 66 02
tel. 77 454 37 67
tel./fax: 77 469 74 02

Dni i godziny otwarcia:

od Pn do Pt w godz. 7.00 – 15.00

Kasa:

od Pn do Czw w godz. 10.00 – 12.00

Rachunek opłaty skarbowej

BANK MILLENNIUM S.A
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
pełnomocnictwo, przedłożenie kserokopii pełnomocnictwa, zezwolenie

Rachunek Strefy Płatnego Parkowania

BANK MILLENNIUM S.A
72 1160 2202 0000 0002 1551 5951
opłaty dodatkowe za brak biletu parkingowego

Rachunek dochodów budżetowych

BANK MILLENNIUM S.A
03 1160 2202 0000 0002 1551 5932
decyzje za zajęcie pasa drogowego, należności z tytułu kar umownych

Specjalista ds. komunikacji społecznej

Adam Leszczyński

tel. 535 493 202

Dział Dokumentacji
Kierownik

Dariusz Makara

tel. 77 469 74 27

Dział Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego – Kierownik

Beata Popławska

tel. 77 469 74 21

Dział Eksploatacji Dróg
Kierownik

Jadwiga Machowska

tel. 77 469 74 06

Dział Mostów
Inspektor

Paweł Srebrny

tel. 77 469 74 29

Działu Utrzymania Zieleni i Czystości – Kierownik

Bartosz Szymański

tel. 77 469 74 10

Dział Strefy Płatnego Parkowania – Kierownik

Emil Kulesza

tel. 77 469 74 28

Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów – Kierownik

Bartłomiej Niwicki

tel. 77 469 74 09

Dział Inwestycji Unijnych – Kierownik

Piotr Podgórzec

tel. 77 469 74 08

Dział Księgowo-Finansowy – Główna Księgowa

Alina Hofman

tel. 77 469 74 20

Dział Zamówień Publicznych i Planowania Budżetu – Kierownik

Robert Mazurkiewicz-Biczuk

tel. 77 469 74 33

Dział administracyjno-gospodarczy i kadr – Kierownik

Jolanta Sowada

tel. 77 469 74 24