Strefa Płatnego Parkowania - Cennik

Abonamenty do nabycia tylko w biurze strefy płatnego parkowania:

ul. Targowa 9,
Opole 45-067
Godziny otwarcia biura administratora:
Pn-Pt od 8:00 – 17:00
Kontakt: Infolinia lokalna: 77 456 53 05
Infolinia: 800 565 305
spp@zk.opole.pl

Strefa Płatnego Parkowania w Opolu podzielona jest na podstrefy “A” i “B” różniące się wysokością opłat.
Czas objęty obowiązkiem uiszczania opłat:
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00

Strefa A

1/2 godziny 2.20 zł
pierwsza godzina 4.40 zł
druga godzina 5.20 zł
trzecia godzina 6.20 zł
każda następna godzina 4.40 zł
opłata dzienna od poniedziałku do piątku 30.00 zł
dekadowa opłata abonamentowa (za kolejne 10 dni roboczych) 200.00 zł
abonament miesięczny 400.00 zł
miesięczna opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) 750.00 zł
roczna zryczałtowana opłata parkingowa mieszkańca strefy (dwie ulice, przy których zamieszkuje) 100.00 zł
roczna zryczałtowana opłata parkingowa dla mieszkańców strefy A (cała strefa A) 600.00 zł
bilet parkingowy wykupiony dla strefy A zachowuje ważność w strefie B

Strefa B

1/2 godziny 1.20 zł
pierwsza godzina 2.40 zł
druga godzina 2.80 zł
trzecia godzina 3.30 zł
każda następna godzina 2.40 zł
opłata dzienna od poniedziałku do piątku 20.00 zł
dekadowa opłata abonamentowa (za kolejne 10 dni roboczych) 150.00 zł
abonament miesięczny 300.00 zł
miesięczna opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) 500.00 zł
roczna zryczałtowana opłata parkingowa mieszkańca strefy (dwie ulice, przy których zamieszkuje) 100.00 zł
roczna zryczałtowana opłata parkingowa dla mieszkańców strefy B (cała strefa B) 450.00 zł
bilet parkingowy wykupiony dla strefy B traci ważność w strefie A,
przemieszczenie pojazdu ze strefy B do strefy A wymaga uiszczenia opłaty w strefie A
Ustalono zerową stawkę opłat parkingowych za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników:

  1. osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu;
  2. kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych w pasie drogowym;
  3. kierujących pojazdami posiadających aktualne zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  4. kierujących pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i D-20 (postój taksówek i koniec postoju taksówek);
  5. kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz pobiorą z automatu parkingowego bilet „zerowy”, podając numer rejestracyjny pojazdu i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu.
  6. kierujących pojazdami hybrydowymi, w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w miejscach wyznaczonych do ładowania pojazdów;

Administrator strefy

Zakład Komunalny
ul. Targowa 9
Opole 45-067

Godziny otwarcia biura administratora

Pn-Pt od 8.00 do 17.00
Informacja tel. lokalna: 77 456 53 05