Parkingi "Parkuj i jedź"

Uwaga!

Parkingi przy Dworcu Wschodnim (przy ul. Oleskiej oraz ul. Rataja) są parkingami typu „Parkuj i Jedź” przeznaczonymi wyłącznie dla korzystających z komunikacji zbiorowej.

Kierowcy korzystający z tego parkingu zobowiązani są do pobrania biletu parkingowego z biletomatu komunikacji miejskiej (P+R) i umieszczenia go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz przez kontrolera.

Bilet parkingowy uprawnia do korzystania z miejsca parkingowego na ww. parkingach oraz z komunikacji miejskiej.

Bilet obowiązuje w dniu pobrania.

Za postój pojazdu na parkingu „Parkuj i Jedź” przy dworcu Wschodnim (przy ul. Oleskiej) bez ważnego biletu pobranego z biletomatu komunikacji miejskiej nakładana będzie opłata dodatkowa w wysokości 80,00 zł – jak w strefie płatnego parkowania Strefa – B.

Parkingi funkcjonują całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Za postój bez ważnego biletu parkingowego P+R, kierujący może być ukarany karą grzywny albo karą nagany zgodnie z art. 92 § 1 ustawa z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 ze zm.), który stanowi:

Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Administrator strefy

Zakład Komunalny
ul. Targowa 9
Opole 45-067

Godziny otwarcia biura administratora

Pn-Pt od 8.00 do 17.00
Informacja tel. lokalna: 77 456 53 05

Skip to content