Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Opolu została utworzona 15.10.2001 r. na mocy Uchwały nr XXXVI/491/01 Rady Miasta Opola z dnia 25.01.2001 r.

Funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania reguluje uchwała NR XIII/203/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 1698).

Obejmuje swoim zasięgiem ścisłe centrum Opola oraz częściowo wyspę Pasiekę.

Poprzednia regulacja /sprawy do 2015 r./ uchwała nr XXI/193/03 Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2003 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 poz. 1532).

Wjazd do strefy oznakowany jest znakiem D-44. Unieruchomienie pojazdu na wszystkich miejscach parkingowych (postojowych) wewnątrz strefy, związane jest z obowiązkiem natychmiastowego wykupienia biletu parkingowego.

Uiszczanie opłat obowiązuje w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Parkometry znajdujące się w Strefie Płatnego Parkowania są czynne całą dobę.
Aby wnieść opłatę przed dniem lub godziną obowiązywania opłat w Strefie Płatnego Parkowania, np. w niedzielę należy postępować tak jak w chwili gdy strefa jest płatna.
Opłata wniesiona gdy strefa płatnego parkowania nie obowiązuje, zostanie naliczona z chwilą obowiązywania opłat w strefie.

Uproszczony plan Strefy Płatnego Parkowania

UWAGA !

Możliwość dochodzenia swych racji oraz obrony swoich interesów przez zobowiązanego powstaje dopiero na etapie egzekucji administracyjnej, poprzez zgłoszenie zarzutu na postępowanie egzekucyjne (art. 33 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Administrator strefy

Zakład Komunalny
ul. Targowa 9
Opole 45-067

Godziny otwarcia biura administratora

Pn-Pt od 8.00 do 17.00
Informacja tel. lokalna: 77 456 53 05