Zakończył się przetarg na budowę drogi na uli. Wilczej

26 października 2023

Cztery firmy wystartowały w przetargu dotyczącym zadania „Budowa drogi publicznej przy ulicy Wilczej w Opolu”. Dwie oferty zmieściły się w kosztorysie inwestorskim.

To oferty przedstawione przez firmy – Usługi Transportowe Melioracyjne Roboty Ziemne Marianna Wójcik z Opola oraz Burda Sp. z o.o. z Zimnej Wódki. Propozycja pierwszego z przedsiębiorstw opiewa na niecałe 597 tysięcy złotych, drugiego na nieco ponad 650 tysięcy złotych. Teraz wszystkie przedstawione oferty zostaną zweryfikowane i poddane ocenie.

Inwestycja zakłada budowę około 100-metrowego odcinka drogi na ulicy Wilczej od ulicy Sarniej do skrzyżowania z ulicami Grzybową i Prywatną. Droga ma mieć 5 metrów szerokości z nawierzchnią bitumiczną. Ponadto zadanie zakłada budowę chodników, zjazdów, zatoki postojowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Grzybową.

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Od tego tygodnia realizowane są zadania w ramach zimowej ochrony nasadzeń w pasach drogowych. Te coroczne działania są lub będą prowadzone na kilkunastu ulicach Opola, gdzie rośliny są w tym okresie szczególnie narażone.     Nasadzenia chronione są w trzy sposoby. Za...

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W dzielnicy Sławice wprowadzane są zmiany w stałej organizacji ruchu. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa.   Na drogach wewnętrznych wprowadzone zostają strefy ruchu. Ograniczenie tonażowe do 3,5 tony będzie obowiązywało na ul. Księżycowej, Pięknej,...

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Ma około 100 metrów, ale w znacznym stopniu wpłynął na usprawnienie ruchu w okolicach dworca PKP i Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Mowa o prawoskręcie z ulicy 1Maja w ulicę Kołłątaja. Jego budowa została oficjalnie zakończona. W zakresie drogowym kluczowe było...

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Mimo, że aura jest coraz mniej przychylna, to cały czas prowadzone są remonty na chodnikach. Jeden odbywa się w Czarnowąsach, drugi na Dambonia ma się niebawem rozpocząć. W Czarnowąsach prace prowadzone są na fragmencie ulicy Jagiełły. To odcinek od ulicy Podleśnej do...