Powstaną projekty czterech dróg pieszo-rowerowych

20 listopada 2023

Umowy na realizację dokumentacji czterech ciągów pieszo-rowerowych podpisane. Na ich przygotowanie wykonawca będzie miał – w zależności od zadania – od 11 do 14 miesięcy.

Umowy dotyczą dokumentacji na cztery zadania. Pierwsze to ciąg od skrzyżowania ulicy Strzeleckiej z ulicą Groszowicką w ciągu ulic: Groszowickiej, Podlesie i Olimpijskiej do Jeziora Malina. Wykonawca projektu będzie musiał uwzględnić i dowiązać się do rozwiązań ścieżki rekreacyjnej wokół Jeziora Malina. Dzięki temu uzyskamy połączenie akwenu z Grudzickim Grądem. Łączna długość to około 1100 metrów. Druga dokumentacja dotyczy zadania na ulicy Centralnej. To odcinek 900-metrów od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Niemodlińską. Kolejna to rozbudowa ulicy Lipowej w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów o długości około 1880 metrów na odcinku od ulicy Oleskiej do ulicy Luboszyckiej. Ostatni czwarty projekt dotyczy ulicy Wrocławskiej. To największe zadanie, które liczy ponad 3 kilometry od istniejącej drogi dla pieszych i rowerów do Muzeum Wsi Opolskiej.

Wykonawca będzie miał 11 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania na ulicy Lipowej. Terminem 12-miesięcznym objęte są projekty przy Jeziorze Malina i ulicy Centralnej. Z kolei 14 miesięcy wykonawca ma na realizację dokumentacji na ulicę Wrocławską.  

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Od tego tygodnia realizowane są zadania w ramach zimowej ochrony nasadzeń w pasach drogowych. Te coroczne działania są lub będą prowadzone na kilkunastu ulicach Opola, gdzie rośliny są w tym okresie szczególnie narażone.     Nasadzenia chronione są w trzy sposoby. Za...

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W dzielnicy Sławice wprowadzane są zmiany w stałej organizacji ruchu. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa.   Na drogach wewnętrznych wprowadzone zostają strefy ruchu. Ograniczenie tonażowe do 3,5 tony będzie obowiązywało na ul. Księżycowej, Pięknej,...

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Ma około 100 metrów, ale w znacznym stopniu wpłynął na usprawnienie ruchu w okolicach dworca PKP i Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Mowa o prawoskręcie z ulicy 1Maja w ulicę Kołłątaja. Jego budowa została oficjalnie zakończona. W zakresie drogowym kluczowe było...

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Mimo, że aura jest coraz mniej przychylna, to cały czas prowadzone są remonty na chodnikach. Jeden odbywa się w Czarnowąsach, drugi na Dambonia ma się niebawem rozpocząć. W Czarnowąsach prace prowadzone są na fragmencie ulicy Jagiełły. To odcinek od ulicy Podleśnej do...