Zakończył się remont odcinka obwodnic północnej

13 października 2023

Ostatnie prace na 1,5-kiloemtrowym odcinku obwodnicy północnej zostały zakończone. Remont obejmował odcinek dróg krajowych nr 46 i 94 od zjazdu z obwodnicy piastowskiej w stronę autostrady A4.

Prace swoim zakresem objęły frezowanie nawierzchni, odcinkowe ułożenie warstwy wiążącej oraz wykonanie warstwy ścieralnej na obu pasach remontowanego odcinka. Ponadto poprzez oznakowanie pionowe i poziome wytyczono lewoskręt w ulicę Bierkowicką. Ostatnim etapem prac był natomiast montaż ponad tysiąca sztuk punktowych elementów odblaskowych.

Koszt remontu to prawie milion 200 tysięcy złotych.

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Od tego tygodnia realizowane są zadania w ramach zimowej ochrony nasadzeń w pasach drogowych. Te coroczne działania są lub będą prowadzone na kilkunastu ulicach Opola, gdzie rośliny są w tym okresie szczególnie narażone.     Nasadzenia chronione są w trzy sposoby. Za...

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W dzielnicy Sławice wprowadzane są zmiany w stałej organizacji ruchu. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa.   Na drogach wewnętrznych wprowadzone zostają strefy ruchu. Ograniczenie tonażowe do 3,5 tony będzie obowiązywało na ul. Księżycowej, Pięknej,...

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Ma około 100 metrów, ale w znacznym stopniu wpłynął na usprawnienie ruchu w okolicach dworca PKP i Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Mowa o prawoskręcie z ulicy 1Maja w ulicę Kołłątaja. Jego budowa została oficjalnie zakończona. W zakresie drogowym kluczowe było...

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Mimo, że aura jest coraz mniej przychylna, to cały czas prowadzone są remonty na chodnikach. Jeden odbywa się w Czarnowąsach, drugi na Dambonia ma się niebawem rozpocząć. W Czarnowąsach prace prowadzone są na fragmencie ulicy Jagiełły. To odcinek od ulicy Podleśnej do...