W środę na ulicy Dubois czasowo zmieniona zostanie organizacja ruchu

13 listopada 2023

Od 15 listopada wyłączony zostanie z użytkowania fragment drogi wraz z chodnikiem na ul. Dubois. Spowodowane jest to budową sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Zamknięty zostanie odcinek Dubois pomiędzy ulicami 1Maja, a Targową. Od strony ul. 1Maja Dubois stanie się drogą bez przejazdu. Z kolei do ul. Targowej dojedziemy od strony ul. Kościuszki. Wyłączone z użytku zostanie również cześć miejsc parkingowych przy ul. Dubois. Wykonawca prac jest zobowiązany aby zapewnić możliwość odbioru odpadów komunalnych w trakcie zamknięcia ul. Dubois poprzez zapewnienie dojazdu do budynków zlokalizowanych przy ul. 1 Maja – od strony ulicy Targowej .  

Inwestycję budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej, która zostanie podłączona do nowopowstałych budynków wielorodzinnych, wykona prywatne przedsiębiorstwo.  

Tymczasowa organizacja ruchu będzie wprowadzona od 15 listopada do końca miesiąca.  

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Od tego tygodnia realizowane są zadania w ramach zimowej ochrony nasadzeń w pasach drogowych. Te coroczne działania są lub będą prowadzone na kilkunastu ulicach Opola, gdzie rośliny są w tym okresie szczególnie narażone.     Nasadzenia chronione są w trzy sposoby. Za...

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W dzielnicy Sławice wprowadzane są zmiany w stałej organizacji ruchu. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa.   Na drogach wewnętrznych wprowadzone zostają strefy ruchu. Ograniczenie tonażowe do 3,5 tony będzie obowiązywało na ul. Księżycowej, Pięknej,...

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Ma około 100 metrów, ale w znacznym stopniu wpłynął na usprawnienie ruchu w okolicach dworca PKP i Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Mowa o prawoskręcie z ulicy 1Maja w ulicę Kołłątaja. Jego budowa została oficjalnie zakończona. W zakresie drogowym kluczowe było...

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Mimo, że aura jest coraz mniej przychylna, to cały czas prowadzone są remonty na chodnikach. Jeden odbywa się w Czarnowąsach, drugi na Dambonia ma się niebawem rozpocząć. W Czarnowąsach prace prowadzone są na fragmencie ulicy Jagiełły. To odcinek od ulicy Podleśnej do...