Sąd daje zielone światło dla realizacji trasy średnicowej

18 października 2023

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił dziś skargi m.in. Komitetu Obrony Pasieki oraz stowarzyszenia „Silesia” dotyczące decyzji środowiskowej trasy średnicowej. Oznacza, to że jest ona zgodna z prawem i realizacja tej niezwykle ważnej inwestycji dla miasta może być kontynuowana.

Na posiedzeniu warszawski sąd oddalił wszystkie wniesione skargi. Dodatkowo przeanalizował prawidłowość wydania decyzji przez generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i nie dopatrzył się w niej żadnego błędu. To oznacza zielone światło dla realizacji trasy średnicowej.

Zadaniem „średnicówki” jest usprawnienie ruchu w Opolu. Zwłaszcza w centrum miasta. Ta 1,5-kilometrowa trasa ma prowadzić od ulicy Struga, wzdłuż trasy kolejowej przez Pasiekę, a jej bieg zakończy się przy wiadukcie na ulicy Prószkowskiej. Oprócz jezdni powstaną również rozwiązania dla komunikacji miejskiej oraz pas pieszo-rowerowy. Niezwykle istotny jest fakt, że dzięki trasie średnicowej Opole zyska kolejną, tak bardzo brakującą przeprawę przez Odrę.

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Od tego tygodnia realizowane są zadania w ramach zimowej ochrony nasadzeń w pasach drogowych. Te coroczne działania są lub będą prowadzone na kilkunastu ulicach Opola, gdzie rośliny są w tym okresie szczególnie narażone.     Nasadzenia chronione są w trzy sposoby. Za...

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W dzielnicy Sławice wprowadzane są zmiany w stałej organizacji ruchu. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa.   Na drogach wewnętrznych wprowadzone zostają strefy ruchu. Ograniczenie tonażowe do 3,5 tony będzie obowiązywało na ul. Księżycowej, Pięknej,...

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Ma około 100 metrów, ale w znacznym stopniu wpłynął na usprawnienie ruchu w okolicach dworca PKP i Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Mowa o prawoskręcie z ulicy 1Maja w ulicę Kołłątaja. Jego budowa została oficjalnie zakończona. W zakresie drogowym kluczowe było...

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Mimo, że aura jest coraz mniej przychylna, to cały czas prowadzone są remonty na chodnikach. Jeden odbywa się w Czarnowąsach, drugi na Dambonia ma się niebawem rozpocząć. W Czarnowąsach prace prowadzone są na fragmencie ulicy Jagiełły. To odcinek od ulicy Podleśnej do...