Prace na ulicach Żytomierskiej i Lwowskiej idą w dobrym tempie

24 października 2023

Pogoda sprzyja i  korzysta z tego wykonawca budowy dróg na dwóch opolskich ulicach. Nowe drogi wraz z infrastrukturą powstają przy Lwowskiej i Żytomierskiej.

W ramach inwestycji prace prowadzone są na 260 metrach ulicy Żytomierskiej. Na tym odcinku w całości wybudowana została kanalizacja deszczowa. Obecnie trwają prace związane z podbudową drogi. Kładzione są również krawężniki oraz kostka na chodniku. Wykonywane są już także zjazdy na posesje.

Z kolei na ulicy Lwowskiej zakres robót obejmuje około 170 metrów. Tu również zakończono prace związane z kanalizacją deszczową. Prowadzone jest korytowanie drogi i przygotowywana jest jej konstrukcja. W zdecydowanej większości zrealizowano ułożenie kostki na chodniku. Wytyczony jest również przebieg ścieżki rowerowej.

Zakładany termin zakończenia inwestycji to druga połowa stycznia 2024 roku

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Od tego tygodnia realizowane są zadania w ramach zimowej ochrony nasadzeń w pasach drogowych. Te coroczne działania są lub będą prowadzone na kilkunastu ulicach Opola, gdzie rośliny są w tym okresie szczególnie narażone.     Nasadzenia chronione są w trzy sposoby. Za...

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W dzielnicy Sławice wprowadzane są zmiany w stałej organizacji ruchu. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa.   Na drogach wewnętrznych wprowadzone zostają strefy ruchu. Ograniczenie tonażowe do 3,5 tony będzie obowiązywało na ul. Księżycowej, Pięknej,...

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Ma około 100 metrów, ale w znacznym stopniu wpłynął na usprawnienie ruchu w okolicach dworca PKP i Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Mowa o prawoskręcie z ulicy 1Maja w ulicę Kołłątaja. Jego budowa została oficjalnie zakończona. W zakresie drogowym kluczowe było...

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Mimo, że aura jest coraz mniej przychylna, to cały czas prowadzone są remonty na chodnikach. Jeden odbywa się w Czarnowąsach, drugi na Dambonia ma się niebawem rozpocząć. W Czarnowąsach prace prowadzone są na fragmencie ulicy Jagiełły. To odcinek od ulicy Podleśnej do...