Prowadzone są nabory na dwa stanowiska do działu eksploatacji dróg i mostów. Poszukiwani są kierownik oraz inspektor.

Szczegóły tych ofert znajdują się w poniższych linkach.

https://bip.um.opole.pl/nabory,-1_2-2024-_149
https://bip.um.opole.pl/nabory,-1_2-2024-_145

Termin składania ofert mija 16 lutego. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przy ulicy płk. Witolda Pileckiego 1, II piętro, pokój 234. Prosimy o adnotację, którego stanowiska dotyczy aplikacja.

Skip to content