Nowe rozwiązania drogowe i w organizacji ruchu. Ulica 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej zostanie przebudowana. Ważne informacje dla mieszkańców i pasażerów MZK

8 listopada 2023

Wyniesione skrzyżowania, przystanek autobusowy, nowy chodnik, doświetlone przejście. To część rozwiązań, które zostaną wykonane na ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.

Największy zakres prac zaplanowany jest na około 80-metrowym odcinku na wysokości osiedla Przylesie. W tym miejscu ma zostać przebudowana droga wraz z podbudową i nowymi nawierzchniami. Od strony osiedla wybudowany zostanie przystanek autobusowy oraz chodnik. Dodatkowo przebudowane i doświetlone zostanie przejście dla pieszych. Ponadto planowane są korekty oświetlenia.

W ciągu 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wybudowane także dwa wyniesione skrzyżowania. Jedno u zbiegu z ulicą Słowiańską, drugie przy ulicy Dalekiej.

Celem inwestycji jest również zmiana stałej organizacji ruchu na ulicach Jasnej, Cichej, Miłej, Dobrej i Dalekiej. Staną się one ulicami jednokierunkowymi.  

Na czas robót zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Przebudowywany odcinek ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Wykonawca robót zapewni dojazd do osiedla Przylesie . Wykonawca zapewni również bezpieczne dojście mieszkańców do osiedla Przylesie od ulicy Domańskiego. Przy budowaniu skrzyżowań wyniesionych roboty będą prowadzone przy zajęciu połowy jezdni. Czasowo nieprzejezdne staną się ulice Daleka i Słowiańska (dojazd do nich będzie możliwy od ul. Ludowej).

W związku z prowadzeniem prac wprowadzony zostanie także objazd dla linii 12. Jak informuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu, z obsługi pasażerskiej wyłączone zostaną przystanki: „10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej” (najbliższy przystanek: „Domańskiego-Ludowa”) oraz „Przylesie-Cmentarz” w obu kierunkach (najbliższy przystanek: „Wspólna-Zbożowa”).

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w piątek (10.11). Prace mają potrwać do połowy grudnia. Termin ich zakończenia jest uzależniony od warunków atmosferycznych.

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Ruszyła zimowa ochrona nasadzeń

Od tego tygodnia realizowane są zadania w ramach zimowej ochrony nasadzeń w pasach drogowych. Te coroczne działania są lub będą prowadzone na kilkunastu ulicach Opola, gdzie rośliny są w tym okresie szczególnie narażone.     Nasadzenia chronione są w trzy sposoby. Za...

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W Sławicach zmieniana jest stała organizacja ruchu

W dzielnicy Sławice wprowadzane są zmiany w stałej organizacji ruchu. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa.   Na drogach wewnętrznych wprowadzone zostają strefy ruchu. Ograniczenie tonażowe do 3,5 tony będzie obowiązywało na ul. Księżycowej, Pięknej,...

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Zakończyła się budowa prawoskrętu na 1Maja

Ma około 100 metrów, ale w znacznym stopniu wpłynął na usprawnienie ruchu w okolicach dworca PKP i Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Mowa o prawoskręcie z ulicy 1Maja w ulicę Kołłątaja. Jego budowa została oficjalnie zakończona. W zakresie drogowym kluczowe było...

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Czarnowąsy i Dambonia – prace „chodnikowe” cały czas trwają

Mimo, że aura jest coraz mniej przychylna, to cały czas prowadzone są remonty na chodnikach. Jeden odbywa się w Czarnowąsach, drugi na Dambonia ma się niebawem rozpocząć. W Czarnowąsach prace prowadzone są na fragmencie ulicy Jagiełły. To odcinek od ulicy Podleśnej do...