Zajęcie pasa drogowego w związku z awarią

Wniosek składa właściciel lub użytkownik sieci, obiektu.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Plan sytuacyjny zajęcia i rozkopu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną powierzchnią zajęcia pasa drogowego.
  2. Sposób zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego.
  3. Podać nazwisko osoby odpowiedzialnej wraz z podaniem nr telefonu.

Wnioski do pobrania

h

Zgłoszenie awarii – drogi wewnętrzne

h

Zgłoszenie awarii – drogi publiczne