Wnioski dotyczące dróg wewnętrznych

U

Lista dróg wewnętrznych

Lp.UlicaDziałkiObrębNr KW
1bez nazwy54GrudziceOP1O/00076570/4
2bez nazwy57 1766/56
1762/67
1764/68
1770/69 1774/69 1780/69
58/22
GrudziceOP1O/00076570/4
OP1O/00095044/7
OP1O/00110793/4
OP1O/00107625/2
OP1O/00108899/0
3bez nazwy141GrudziceOP1O/00076570/4
4Strzelecka322/24GrudziceOP1O/00076570/4
5Przerwy - Tetmajera357/18
360/18 1799/18
365/18
GrudziceOP1O/00102019/6
OP1O/00102018/9
OP1O/00077514/1
6boczna od ul. Strzeleckiej424/70 1778/70GrudziceOP1O/00095044/7
7Przybosia822/5
836/5 1633/5
1476/5 1619/5
1621/5 1629/5
1623/5
1625/5
1627/5
1631/5
GrudziceOP1O/00030240/8
OP1O/00076570/4
OP1O/00077021/8
OP1O/00077575/6
OP1O/00107713/6
OP1O/00001534/4
OP1O/00031517/8
OP1O/00033233/7
8bez nazwy1040/115GrudziceOP1O/00071101/1
9Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej1470/5 1471/5GrudziceOP1O/00071101/1
10Cybisa1523/6
2623/2
1564/129
1577/128
2693
1580/128
1/4
1/2
2695
2694
634/90
639/91 644/91
638/91
641/91
2692
2691
GrudziceOP1O/00063952/2
OP1O/00141825/4
OP1O/00077021/8
-
-
OP1O/00079867/4
OP1O/00071101/1
-
OP1O/00077021/8
OP1O/00141825/4
-
OP1O/00077021/8
-
OP1O/00141825/4
OP1O/00077021/8
OP1O/00077021/8
11Rydla1571/140
1672/128
GrudziceOP1O/00071101/1
OP1O/00057571/2
12Dobisa1597/13 1612/13GrudziceOP1O/00139303/2
13bez nazwy1679/38 1684/38 1689/39 1746/55 1750/55 1753/55 1758/55
1701/40
45/4
45/5
482/148
517/152 521/153
2701 525/146
GrudziceOP1O/00095044/7
OP1O/00107625/2
OP1O/00083451/6
OP1O/00108899/0
OP1O/00076570/4
OP1O/00110793/4
OP1O/00095044/7
14bez nazwy1704/41GrudziceOP1O/00076570/4
15bez nazwy1705/41
2696 2697
GrudziceOP1O/00076570/4
OP1O/00095044/7
16bez nazwycz. 1767/56 cz.1768/56GrudziceOP1O/00076570/4
17Leśmiana2573/2GrudziceOP1O/00123752/9
18bez nazwy23 350/28 352/96 361/29GrudziceOP1O/00076570/4
19bez nazwy20 94GrudziceOP1O/00076570/4
20bez nazwy93GrudziceOP1O/00076570/4
21Groszowickacz. 234/4GrudziceOP1O/00077514/1
22bez nazwycz. 313/22GrudziceOP1O/00076570/4
23Groszowicka370GrudziceOP1O/00056464/2
24Groszowickacz. 41GrudziceOP1O/00139303/2
25bez nazwycz. 719/27GrudziceOP1O/00077575/6
26Młodej Polski838/46GrudziceOP1O/00076570/4
27bez nazwycz. 904/2GrudziceOP1O/00057881/8
28bez nazwy926/39GrudziceOP1O/00076570/4
29Brzechwycz. 1012/24
1043/33
GrudziceOP1O/00139303/2
OP1O/00071101/1
30Wyspiańskiego1017/23GrudziceOP1O/00076570/4
31boczna od ul. Wyspiańskiego1035/33GrudziceOP1O/00110148/8
32bez nazwy1067/40GrudziceOP1O/00076570/4
33Brzechwy1082/27GrudziceOP1O/00077021/8
34Wyspiańskiego1084/27 1102/27
1241/27
GrudziceOP1O/00139303/2
OP1O/00077575/6
35Strzelecka1125/34 2647/1GrudziceOP1O/00077021/8
36Młodej Polski1248/46 1262/47
1255/45
1258/47
GrudziceOP1O/00076570/4
OP1O/00102944/9
OP1O/00139303/2
37Doroszewskiego2635/3
cz. 2636/7
2686
GrudziceOP1O/00110665/8
OP1O/00080552/3
OP1O/00139303/2
38Chmielewskiejcz. 2636/7GrudziceOP1O/00080552/3
39Gombrowicza14/1 26/1 26/2 27/14GrudziceOP1O/00139303/2
40Gojawiczyńskiej59/1GrudziceOP1O/00139303/2
41Gombrowicza95/2GrudziceOP1O/00077021/8
42Szaniawskiego117GrudziceOP1O/00077021/8
43Szaniawskiego122GrudziceOP1O/00077021/8
44Szaniawskiego124GrudziceOP1O/00139303/2
45Brezy126/24GrudziceOP1O/00077021/8
46bez nazwy134GrudziceOP1O/00071101/1
47Przybyszewskiego164GrudziceOP1O/00071101/1
48Prostacz. 2572/1GrudziceOP1O/00139303/2
49Grochowiaka45/2GrudziceOP1O/00139303/2
50bez nazwy84GrudziceOP1O/00071101/1
51Wojtkiewicza140GrudziceOP1O/00077514/1
52Wojtkiewicza145GrudziceOP1O/00077514/1
53Wojtkiewicza152/1GrudziceOP1O/00139303/2
54Strzelecka105/1 108/1
106
GrudziceOP1O/00076570/4
OP1O/00071101/1
55Fałata1625/219GrudziceOP1O/00076570/4
56Firmowa2430/238
2508/238 2562/238
2510/238
2558/238
GrudziceOP1O/00002030/8
OP1O/00077021/8
OP1O/00146169/2
OP1O/00056905/6
57boczna od ul. Firmowej2433/238 2436/238 2442/238 2445/238 2448/238 2451/238GrudziceOP1O/00002030/8
58boczna od ul. Firmowej2507/238
2509/238
GrudziceOP1O/00077021/8
OP1O/00146169/2
59bez nazwy600/151 602/151 605/153GrudziceOP1O/00076570/4
60Wierzyńskiego656/152GrudziceOP1O/00139303/2
61bez nazwy108GrudziceOP1O/00080049/4
62bez nazwy121GrudziceOP1O/00146169/2
63bez nazwy289/74
290/183
GrudziceOP1O/00095044/7
OP1O/00076570/4
64bez nazwy298/75 302/75 318/182 332/83 335/86 339/86 343/87 351/90 355/92 359/94 363/94 367/98 cz. 387/103 cz.391/106 430/126 434/128 438/129 446/133 cz.471/144 475/145 478/145 2698 2699 2700
306/182 310/182 314/182
329/83
347/87
cz. 394/107 cz.395/107
398/110 426/123
422/122
442/132
450/136
526/148
GrudziceOP1O/00095044/7
OP1O/00076570/4
OP1O/00080049/4
OP1O/00103957/0
OP1O/00077575/6
OP1O/00077494/4
OP1O/00107625/2
OP1O/00019822/9
OP1O/00110793/4
OP1O/00076570/4
65bez nazwy392/107GrudziceOP1O/00077575/6
66bez nazwy479/148GrudziceOP1O/00076570/4
67bez nazwy504/146GrudziceOP1O/00077575/6
68bez nazwy15/2 15/4
17/1 25/1
cz. 66
134
GroszowiceOP1O/00079172/5
OP1O/00075870/0
OP1O/00079691/9
OP1O/00075870/0
69bez nazwy1/3GroszowiceOP1O/00075870/0
70Popiełuszki boczna26GroszowiceOP1O/00086996/9
71bez nazwy39/9 39/13
39/11 39/15
39/12
GroszowiceOP1O/00075870/0
OP1O/00077304/6
OP1O/00077304/6
72boczna od ul. Podmiejskiej61/1GroszowiceOP1O/00041925/4
73boczna od ul. Podmiejskiej106/8GroszowiceOP1O/00073999/6
74bez nazwy59/2GroszowiceOP1O/00075870/0
75bez nazwy65/2GroszowiceOP1O/00075870/0
76bez nazwy166/2
168/2 170/2 177/2
173
GroszowiceOP1O/00001605/3
OP1O/00077304/6
OP1O/00075870/0
77bez nazwy206/3 206/5GroszowiceOP1O/00075870/0
78bez nazwy207/2GroszowiceOP1O/00077304/6
79bez nazwy210GroszowiceOP1O/00075870/0
80bez nazwy211GroszowiceOP1O/00075870/0
81Bassego15/3GroszowiceOP1O/00077304/6
82bez nazwy45GroszowiceOP1O/00075870/0
83Bażantowa125
126/2
GroszowiceOP1O/00122884/6
OP1O/00106388/1
84bez nazwy133/2 133/3GroszowiceOP1O/00075870/0
85bez nazwy146/2GroszowiceOP1O/00075870/0
86bez nazwy161GroszowiceOP1O/00075870/0
87Józefacz. 62GroszowiceOP1O/00021313/5
88Augustyna72/2GroszowiceOP1O/00075870/0
89boczna od ul. Bassego30/3GroszowiceOP1O/00122884/6
90Przeskokcz. 80GroszowiceOP1O/00021313/5
91boczna od ul. Frankiewicza24/1GroszowiceOP1O/00075870/0
92Piastówcz. 14/2GroszowiceOP1O/00021313/5
93bez nazwy56GroszowiceOP1O/00075870/0
94boczna od ul. Przelotowej4/8 6/1GroszowiceOP1O/00132981/9
95boczna od ul. Frankiewicza21GroszowiceOP1O/00086996/9
96Semaforowacz. 35GroszowiceOP1O/00079691/9
97Rzecznacz. 75GroszowiceOP1O/00021313/5
98bez nazwy15/2 16/2 44/2 45/2
17/1 37/1 37/2
15/3 16/3 36/1 35/3
44/1
38/1
127/1
128/1
GroszowiceOP1O/00082207/4
OP1O/00075870/0
OP1O/00082207/4
-
-
OP1O/00111566/1
-
99bez nazwy17/2GroszowiceOP1O/00075870/0
100bez nazwy46GroszowiceOP1O/00075870/0
101bez nazwy62GroszowiceOP1O/00075870/0
102bez nazwy63GroszowiceOP1O/00075870/0
103bez nazwy83/4GroszowiceOP1O/00075870/0
104bez nazwycz. 108GroszowiceOP1O/00077304/6
105Dunikowskiego122GroszowiceOP1O/00075870/0
106bez nazwy1/1 1/2GroszowiceOP1O/00092094/1
107bez nazwy35GroszowiceOP1O/00092094/1
108bez nazwy39GroszowiceOP1O/00092094/1
109Smolkicz. 3GroszowiceOP1O/00079691/9
110Grzesika83/2GroszowiceOP1O/00110661/0
111Grzonki85/2
85/3
GroszowiceOP1O/00079676/8
OP1O/00077304/6
112Oświęcimska92GroszowiceOP1O/00129601/8
113bez nazwy27/1
178/1
178/2
GroszowiceOP1O/00151792/8
OP1O/00079676/8
OP1O/00117204/8
114Podborna60/3 cz. 176
172/2
GroszowiceOP1O/00021313/5
OP1O/00086996/9
115Brzegowa76/2GroszowiceOP1O/00079691/9
116bez nazwy137/3GroszowiceOP1O/00075870/0
117bez nazwy169GroszowiceOP1O/00075870/0
118Podbornacz. 176GroszowiceOP1O/00021313/5
119bez nazwy212/1GroszowiceOP1O/00075870/0
120Centrum Przesiadkowe19/2
35/9 46/1 47/11 47/21 47/23
GroszowiceOP1O/00075870/0
OP1O/00152572/5
121Złota38/6GroszowiceOP1O/00073663/2
122Złota47/13GroszowiceOP1O/00072564/1
123bez nazwy49GroszowiceOP1O/00075870/0
124bez nazwy53/11 53/22 53/24GroszowiceOP1O/00154664/1
125bez nazwy118BierkowiceOP1O/00077062/7
126bez nazwy176/3BierkowiceOP1O/00077062/7
127bez nazwy181/3 896/3BierkowiceOP1O/00077062/7
128bez nazwy182/3BierkowiceOP1O/00077062/7
129Bierkowicka474/3BierkowiceOP1O/00140050/3
130bez nazwy481/3BierkowiceOP1O/00077062/7
131bez nazwy497/3BierkowiceOP1O/00077062/7
132bez nazwy646/119BierkowiceOP1O/00077062/7
133bez nazwy892/3 898/3 901/3 904/3 907/3 910/3 913/3 916/3 919/3 922/3 925/3 928/3 934/3 938/3 944/3
895/3 931/3 946/3
941/3
BierkowiceOP1O/00060746/4
OP1O/00077062/7
OP1O/00116408/1
134bez nazwy917/3BierkowiceOP1O/00060746/4
135bez nazwy954/124
963/51 965/50
BierkowiceOP1O/00077062/7
OP1O/00116408/1
136bez nazwy968/4 972/5 973/5 979/6 982/11 990/12 993/13
976/2 985/115 987/2 997/113
BierkowiceOP1O/00116408/1
OP1O/00077062/7
137bez nazwy1171/115 1172/115BierkowiceOP1O/00077062/7
138bez nazwy1384/1BierkowiceOP1O/00077062/7
139bez nazwy482/64BierkowiceOP1O/00077062/7
140bez nazwy1352/1
1352/2
BierkowiceOP1O/00077062/7
OP1O/00151166/9
141bez nazwy112BierkowiceOP1O/00077062/7
142bez nazwy673/115BierkowiceOP1O/00077062/7
143bez nazwy672/115
667/12 675/14 1179/13 1181/15
BierkowiceOP1O/00083451/6
OP1O/00150736/9
144bez nazwy999/15 1001/16BierkowiceOP1O/00116408/1
145bez nazwy956/124 957/124 958/124 959/124 960/124 1082/113
1005/18 1007/19 1009/20 1011/21 1013/22 1015/23
BierkowiceOP1O/00077062/7
OP1O/00116408/1
146bez nazwy1018/48BierkowiceOP1O/00116408/1
147bez nazwy1027/45 1030/44 1033/43 1036/42 1039/40 1042/39 1045/36 1048/35BierkowiceOP1O/00116408/1
148bez nazwy644/119BierkowiceOP1O/00077062/7
149bez nazwy1357/2
225/64 229/65 1116/64
BierkowiceOP1O/00077062/7
150Broniczacz. dz. 67/2BierkowiceOP1O/00077062/7
151Wielkanocnacz. dz. 67/2 1304/3 1327/3BierkowiceOP1O/00077062/7
152Marcepanowacz. dz. 67/2
1304/6 1327/6
BierkowiceOP1O/00077062/7
OP1O/00140050/3
153bez nazwycz. dz. 67/2BierkowiceOP1O/00077062/7
154bez nazwycz. dz. 67/2
1304/11 1327/9
BierkowiceOP1O/00077062/7
155bez nazwy259/69BierkowiceOP1O/00077062/7
156bez nazwy261/69BierkowiceOP1O/00077062/7
157bez nazwy1143/69BierkowiceOP1O/00076518/2
158bez nazwy1374/5BierkowiceOP1O/00077062/7
159bez nazwy678/69
1210/69
1151/69
1153/69
BierkowiceOP1O/00066632/4
OP1O/00077062/7
-
OP1O/00076518/2
160bez nazwy1053/35
1057/35 1064/35 1067/35 1070/35 1073/35
1061/35
BierkowiceOP1O/00116408/1
-
OP1O/00077062/7
161bez nazwy1308/2BierkowiceOP1O/00077062/7
162Folkowa1316/4BierkowiceOP1O/00139498/5
163bez nazwy78/3BierkowiceOP1O/00077062/7
164bez nazwy292/75
1098/75
BierkowiceOP1O/00077062/7
OP1O/00076518/2
165bez nazwy724/86 729/134 734/84 740/85BierkowiceOP1O/00116408/1
166bez nazwy736/84 748/75 755/75 758/75 768/75 775/75 778/75 828/75BierkowiceOP1O/00116408/1
167Urodzaju95
426/96
BierkowiceOP1O/00060746/4
OP1O/00077062/7
168bez nazwy122
93
BierkowiceOP1O/00140050/3
169bez nazwy424/96BierkowiceOP1O/00077062/7
170bez nazwy447/104BierkowiceOP1O/00077062/7
171bez nazwy448/104BierkowiceOP1O/00077062/7
172bez nazwy451/104 1198/104
94
BierkowiceOP1O/00077062/7
173bez nazwy520/108BierkowiceOP1O/00077062/7
174bez nazwy1197/104BierkowiceOP1O/00077062/7
175bez nazwy1370/1 1370/2 1370/3BierkowiceOP1O/00077062/7
176bez nazwy6/9BierkowiceOP1O/00077062/7
177bez nazwy95BierkowiceOP1O/00077062/7
178bez nazwy96BierkowiceOP1O/00077062/7
179bez nazwy103/29 106/30 109/31BierkowiceOP1O/00116408/1
180bez nazwy112/32BierkowiceOP1O/00116408/1
181118/34 121/35 124/36 127/37 130/38 133/39 136/40 139/41BierkowiceOP1O/00116408/1
182bez nazwy321/75BierkowiceOP1O/00077062/7
183bez nazwy358/75BierkowiceOP1O/00077062/7
184bez nazwy377/75BierkowiceOP1O/00077062/7
185bez nazwy402/75BierkowiceOP1O/00077062/7
186bez nazwy820/75 825/75BierkowiceOP1O/00116408/1
187bez nazwy836/75 843/75 848/75BierkowiceOP1O/00060746/4
188bez nazwy1135/75BierkowiceOP1O/00077062/7
189bez nazwy886/75
872/75 875/75
1303/2 865/75
BierkowiceOP1O/00077062/7
OP1O/00060746/4
OP1O/00077062/7
190Berylowa12GrotowiceOP1O/00154664/1
191bez nazwy13 14 cz. 72GrotowiceOP1O/00154664/1
192bez nazwy16/2 96/1 96/2 96/3GrotowiceOP1O/00154664/1
193Kobaltowa45 58
59/5
GrotowiceOP1O/00154664/1
OP1O/00151592/4
194bez nazwy52 72GrotowiceOP1O/00154664/1
195bez nazwy61GrotowiceOP1O/00154664/1
196bez nazwy72GrotowiceOP1O/00154664/1
197bez nazwy95GrotowiceOP1O/00154664/1
198bez nazwy114/2GrotowiceOP1O/00154664/1
199bez nazwy127GrotowiceOP1O/00083459/2
200bez nazwy129GrotowiceOP1O/00083459/2
201bez nazwy164/1GrotowiceOP1O/00083459/2
202bez nazwy180/1GrotowiceOP1O/00083459/2
203bez nazwy180/3GrotowiceOP1O/00140700/5
204Odrzańska195/2 197/2 213GrotowiceOP1O/00140700/5
205bez nazwy229GrotowiceOP1O/00083459/2
206Metalowa238
239
GrotowiceOP1O/00089353/1
OP1O/00083459/2
207bez nazwy263GrotowiceOP1O/00083459/2
208bez nazwy282 283GrotowiceOP1O/00083459/2
209bez nazwy337/1GrotowiceOP1O/00083459/2
210bez nazwy345GrotowiceOP1O/00083459/2
211bez nazwy363/2GrotowiceOP1O/00083459/2
212bez nazwy364GrotowiceOP1O/00083459/2
213bez nazwy370/2GrotowiceOP1O/00083459/2
214bez nazwy449 452GrotowiceOP1O/00083459/2
215bez nazwy465/1GrotowiceOP1O/00083459/2
216bez nazwy492/1GrotowiceOP1O/00083459/2
217bez nazwy492/3GrotowiceOP1O/00083459/2
218bez nazwy511/1GrotowiceOP1O/00083459/2
219bez nazwy565 567/1 641 645/1
645/2
GrotowiceOP1O/00083459/2
OP1O/00141212/4
220bez nazwy567/3GrotowiceOP1O/00083459/2
221bez nazwy (boczna od Hutniczej)647GrotowiceOP1O/00083459/2
222bez nazwy (boczna od Hutniczej)650GrotowiceOP1O/00083459/2
223bez nazwy (boczna od Hutniczej)653GrotowiceOP1O/00083459/2
224Gwarków689 690GrotowiceOP1O/00077499/9
225bez nazwy707GrotowiceOP1O/00075762/0
226Irydowa748GrotowiceOP1O/00098753/1
227Niklowa750GrotowiceOP1O/00140700/5
228Krzemowa750GrotowiceOP1O/00140700/5
229Złota738 748 808GrotowiceOP1O/00098753/1
230bez nazwy838GrotowiceOP1O/00083459/2
231bez nazwy839GrotowiceOP1O/00086975/6
232parking858GrotowiceOP1O/00076251/2
233bez nazwy (boczna od Oświęcimskiej )859GrotowiceOP1O/00102379/7
234bez nazwy863 872
866
GrotowiceOP1O/00083459/2
OP1O/00077458/0
235bez nazwy926GrotowiceOP1O/00079705/1
236bez nazwy931 934GrotowiceOP1O/00083459/2
237Cynkowa806/3GrotowiceOP1O/00087754/8
238bez nazwy131MalinaOP1O/00076240/2
239Świętokrzyskacz. 133MalinaOP1O/00141448/7
240bez nazwy139
142
MalinaOP1O/00128691/8
OP1O/00128428/4
241bez nazwy146/2MalinaOP1O/00022439/1
242bez nazwy192 194 197
193
195 196
MalinaOP1O/00119937/9
OP1O/00114921/9
OP1O/00144005/1
243bez nazwy199 200 201MalinaOP1O/00119937/9
244bez nazwy203 204MalinaOP1O/00119937/9
245bez nazwy207 208 209 210 211 212 213 214MalinaOP1O/00119937/9
246bez nazwy217 218 219MalinaOP1O/00076240/2
247Geodetówcz. 279MalinaOP1O/00141448/7
248Olimpijska348 351 352 355MalinaOP1O/00100667/9
249bez nazwy407MalinaOP1O/00080551/6
250bez nazwy409 410MalinaOP1O/00088084/7
251boczna od ul. Ciołkowskiego508 510MalinaOP1O/00077024/9
252Olimpijska535MalinaOP1O/00088084/7
253boczna od ul. Ciołkowskiego545 556
546 553
MalinaOP1O/00080767/3
OP1O/00068419/9
254bez nazwy655MalinaOP1O/00080551/6
255bez nazwy676MalinaOP1O/00080551/6
256boczna od ul. Teligi691MalinaOP1O/00080551/6
257Świętokrzyska boczna735MalinaOP1O/00077500/0
258bez nazwy847MalinaOP1O/00080551/6
259boczna od ul. Teligi988MalinaOP1O/00105054/4
260Malownicza1290MalinaOP1O/00148602/4
261boczna od ul. Teligi1356 1357MalinaOP1O/00068419/9
262boczna od ul. Teligicz. 1420MalinaOP1O/00086995/2
263Kosmonautów1436MalinaOP1O/00141448/7
264bez nazwy1479/22MalinaOP1O/00156199/4
265bez nazwy1524MalinaOP1O/00080551/6
266bez nazwy1529MalinaOP1O/00080551/6
267bez nazwy1550MalinaOP1O/00080551/6
268bez nazwy1551MalinaOP1O/00080551/6
269bez nazwy1565MalinaOP1O/00080551/6
270bez nazwy1634MalinaOP1O/00080551/6
271bez nazwy1637MalinaOP1O/00080551/6
272bez nazwy1701MalinaOP1O/00080551/6
273Wschodnia55/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077364/4
274bez nazwy61/3
61/5
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00076184/1
OP1O/00077359/6
275bez nazwy5/1Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
276bez nazwy11/1 13/1Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00076266/0
277bez nazwy11/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00076266/0
278Stefana Batorego24/1 24/2 75/6
24/3
25/4 62/6 63/6 65/9 66/8 67/8 68/8 71/5 72/5 73/5
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077295/9
OP1O/00077359/6
OP1O/00056405/1
279bez nazwy56/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00062087/0
280bez nazwy63/3 65/3 66/3 67/3 68/3 71/2 72/2 73/2 77/3 78/3 79/3 80/3 81/3 82/2 83/2 84/2 85/2 86/2
75/2
76/3
87/2
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00002030/8
OP1O/00077359/6
OP1O/00030420/4
OP1O/00006557/6
281bez nazwy75/5Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077267/4
282parking88/2 89/2 90/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00002030/8
283Kremsera118/2 119/2
121/2
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00002030/8
OP1O/00079558/5
284Firmowa122/37Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00056905/6
285Kilińskiegocz. dz. 15/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00132138/5
286Królowej Jadwigi31/6 32/4Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00132138/5
287Ciekawa13/2
14/2 15/2 26/15
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00079558/5
OP1O/00061513/3
288Ciekawa boczna15/4Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00061513/3
289Pandzy49/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077364/4
290Napierskiegocz. dz. 18/7Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00050632/9
291boczna Bolka II40/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00011135/0
292Rejacz. dz. 66/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00076266/0
293Pandzy boczna88/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077364/4
294boczna Mieszka I12/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00076128/1
295parking67/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
296boczna od Braci Kowalczyków80/12 82/10Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00057796/5
297boczna od ul. Torowej2/9
4/15
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
OP1O/00034420/2
298Torowa2/15
2/50
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
OP1O/00104086/0
299Torowa przy schronisku2/16 2/19 2/27
3/4 3/9
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00104086/0
OP1O/00077328/0
300Torowa II3/13 3/16
4/55
4/76
cz. dz. 4/79
4/82
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077328/0
OP1O/00104086/0
OP1O/00105258/4
OP1O/00034420/2
OP1O/00104455/8
301bez nazwy4/83Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00145397/2
302Solskiegocz. dz. 31Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
303Granicznacz. dz. 51
56/2
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
OP1O/00021303/2
304Kowalskacz. dz. 55Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
305bez nazwy2/12 cz. dz. 3/6 cz. dz. 43/1 cz. dz. 33/3
39
cz.dz. 3/2
cz.dz. 4/4
cz.dz. 8/11
cz. dz. 69 cz. dz. 72
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00045868/4
OP1O/00132332/5
OP1O/00079558/5
OP1O/00077267/4
OP1O/00119640/0
OP1O/00077364/4
306bez nazwy12/4
cz. dz. 4/4 cz. dz. 4/4
cz.dz. 8/11
cz.dz. 72
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00079558/5
OP1O/00077267/4
OP1O/00119640/0
OP1O/00077364/4
307bez nazwy14/3 14/5 14/6 15/2 15/3 15/4 15/6Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00079558/5
308bez nazwy28
29/1
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00079662/7
OP1O/00079558/5
309bez nazwy29/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00079558/5
310bez nazwy30/14 30/15Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00139773/7
311bez nazwycz.dz. 3/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00079558/5
312bez nazwycz.dz. 8/11
cz.dz. 69 cz.dz. 72
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00119640/0
OP1O/00077364/4
313bez nazwycz.dz. 54/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00080971/6
314bez nazwycz.dz. 69Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077364/4
315bez nazwy6/3 cz.dz. 6/4
cz.dz. 6/6
cz.dz. 6/7
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077364/4
OP1O/00062619/9
OP1O/00032588/3
316boczna od Jagiellonów18/1Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00093501/5
317boczna od Jagiellonów33/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
318boczna od Solskiego40/2 40/4Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00009393/9
319boczna od Jagiellonów42/1Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00091386/8
320bez nazwy51Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00061516/0
321bez nazwy52/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00051442/7
322bez nazwy52/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00051442/7
323bez nazwy71/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00024548/2
324boczna od Kwiatowej75/2 75/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00008257/7
325boczna od Kwiatowej96/3
98/6 98/12
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
OP1O/00061516/0
326boczna od Jagiellonów98/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00061516/0
327boczna od Kwiatowej123/4Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
328Solskiegocz.dz. 153Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
329Łokietkacz.dz. 2/1
3/1 4/1
cz.dz.9/15
8/3
10/2 11/2 12/2
cz.dz. 16
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077267/4
OP1O/00077359/6
OP1O/00141548/8
OP1O/00031931/6
OP1O/00117986/3
OP1O/00119147/4
330Limanowskiego bocznacz.dz.9/15Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
331Limanowskiego bocznacz.dz.9/15Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
332Szendzielarza bocznacz.dz.72/30Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077267/4
333Szendzielarza bocznacz.dz.72/30Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077267/4
334boczna od Jagiellonów11Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00061516/0
335boczna od Puszkina31/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
336boczna od Puszkina61Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00061516/0
337bez nazwy16/1Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00061516/0
338Kilińskiego I odcinekcz.dz.16/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00061516/0
339Kilińskiego II odcinekcz.dz.16/3Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00061516/0
340bez nazwy46/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077267/4
341bez nazwy odc. Icz.dz. 6/1Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
342bez nazwy odc. Icz.dz. 6/1Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
343bez nazwy27Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
344Narutowicza40Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
345-48Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
346bez nazwy52Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
347bez nazwy5/11 5/12 cz.dz.5/60Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00032588/3
348bez nazwycz.dz. 5/60Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00032588/3
349droga do kąpieliska Bolko5/52 5/53Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00032588/3
350Aleja Przyjaźni boczna5/59Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00096373/9
351Aleja Przyjaźni boczna20/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00000166/6
352bez nazwycz.dz. 90 cz.dz. 91 cz.dz. 92Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
353bez nazwy10/2 11/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00030420/4
354bez nazwy31Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00024550/9
355bez nazwy40/2
41/2
45/2
46/2
47/2
48/2
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00080971/6
OP1O/00024282/9
OP1O/00024280/5
OP1O/00024283/6
OP1O/00024278/8
OP1O/00024278/8
356bez nazwycz.dz. 52/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00079558/5
357bez nazwy59/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00025427/5
358bez nazwy70/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00079662/7
359bez nazwy92/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077014/6
360bez nazwycz.dz. 94/1
cz.dz. 95/1
Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
OP1O/00079662/7
361bez nazwy96/2 97/2 98/2 99/2Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077014/6
362Wyzwoleniacz.dz. 133Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
363Paderewskiegocz.dz. 134Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00141548/8
364bez nazwy136Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
365bez nazwycz.dz. 137Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
366bez nazwy138Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
367bez nazwy139Nowa Wieś KrólewskaOP1O/00077359/6
368bez nazwy13WróblinOP1O/00108520/3
369bez nazwy40/1WróblinOP1O/00108520/3
370boczna od Gawędy40/3WróblinOP1O/00108520/3
371bez nazwy82WróblinOP1O/00108520/3
372bez nazwy176 177/1WróblinOP1O/00141623/8
373bez nazwy253/1WróblinOP1O/00108520/3
374bez nazwy253/3WróblinOP1O/00108520/3
375boczna od ul. Grodzkiej328WróblinOP1O/00108520/3
376boczna od ul. Budowlanych420/1WróblinOP1O/00108520/3
377bez nazwy420/3WróblinOP1O/00108520/3
378Domowa429
431
WróblinOP1O/00100179/1
OP1O/00141623/8
379Sołtysów542WróblinOP1O/00141623/8
380Gminna626 635/2WróblinOP1O/00108520/3
381Usługowa664
665
WróblinOP1O/00146737/5
OP1O/00098400/2
382boczna od ul. Budowlanych681/2WróblinOP1O/00108520/3
383Przyjazna747WróblinOP1O/00108520/3
384bez nazwy787WróblinOP1O/00108520/3
385boczna od ul. Krzanowickiej799WróblinOP1O/00108520/3
386boczna od ul. Krzanowickiej806WróblinOP1O/00108520/3
387bez nazwy897WróblinOP1O/00093524/2
388bez nazwy959WróblinOP1O/00147213/3
389bez nazwy158/1WróblinOP1O/00108520/3
390bez nazwy27Wójtowa WieśOP1O/00106302/5
391bez nazwy33/1
34
Wójtowa WieśOP1O/00114873/7
OP1O/00118939/6
392bez nazwy36/1 36/3
3/3
Wójtowa WieśOP1O/00106302/5
OP1O/00106303/2
393bez nazwy1Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
394bez nazwy13Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
395bez nazwy20Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
396Wasylewskiego14
24
Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
OP1O/00106304/9
397Gruntowa37Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
398bez nazwy46Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
399bez nazwy18Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
400bez nazwy41Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
401bez nazwy53Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
402bez nazwy10
20
19
Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
403bez nazwy1 11
6
Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
404bez nazwy12
8
1
18
Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
405bez nazwy16Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
406bez nazwy1Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
407bez nazwy18Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
408bez nazwy31Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
409bez nazwy24Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
410Poliwody29Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
411Mehla21/6Wójtowa WieśOP1O/00050713/1
412Kwoczka25
35
63
Wójtowa WieśOP1O/00106304/9
OP1O/00106303/2
OP1O/00096319/3
413Kwoczka14
32
Wójtowa WieśOP1O/00129723/9
OP1O/00106304/9
414Winowska36
1
Wójtowa WieśOP1O/00129723/9
OP1O/00106303/2
415bez nazwy2Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
416bez nazwy62Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
417Postępu80/17
91/2
Wójtowa WieśOP1O/00100095/8
OP1O/00096319/3
418bez nazwy91/1Wójtowa WieśOP1O/00096319/3
419bez nazwy57Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
420bez nazwy14
16/1
3 5/1
4/1
Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
OP1O/00109129/9
OP1O/00106303/2
OP1O/00132332/5
421Bolkowska17/11 22/2
17/13
16/4
4/2
5/4 6/4
6/1
7/2
Wójtowa WieśOP1O/00119638/3
OP1O/00144930/4
OP1O/00135456/1
OP1O/00132332/5
OP1O/00119640/0
OP1O/00119640/0
OP1O/00119640/0
422bez nazwy31Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
423bez nazwy22/1 22/2Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
424bez nazwy1/1Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
425bez nazwy11Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
426bez nazwy31/1 31/2 31/3Wójtowa WieśOP1O/00106303/2
427bez nazwy46/1SzczepanowiceOP1O/00080922/8
428bez nazwy46/3SzczepanowiceOP1O/00080922/8
429bez nazwy83/2SzczepanowiceOP1O/00080922/8
430bez nazwycz. 64/5 cz. 66/4 cz. 157
cz. 65/4 cz. 67/4 cz. 79/2 cz. 82/1 cz. 83/1
cz. 86/2
cz. 88/1
SzczepanowiceOP1O/00108907/0
OP1O/00151166/9
OP1O/00106527/8
OP1O/00105175/8
431bez nazwy105/2SzczepanowiceOP1O/00080922/8
432bez nazwy108SzczepanowiceOP1O/00080922/8
433bez nazwy143/3
142/2
141/2 140/3 139/3 139/2 138/3 138/2
136/3 136/2
141/8
143/4
143/5 143/6 143/7
SzczepanowiceOP1O/00151166/9
OP1O/00108907/0
OP1O/00050947/0
OP1O/00050947/0
OP1O/00068762/8
OP1O/00071178/1
OP1O/00080922/8
434bez nazwy151/2
153/2
SzczepanowiceOP1O/00108907/0
OP1O/00076475/8
435Hallera10/1
11/5
11/6
SzczepanowiceOP1O/00076314/2
OP1O/00027104/9
OP1O/00076475/8
436boczna od Hallera24/16 24/20SzczepanowiceOP1O/00076475/8
437Hallera24/19SzczepanowiceOP1O/00076475/8
438boczna od Hallera30/5
49/44
SzczepanowiceOP1O/00090963/0
OP1O/00132244/1
439boczna od Niemodlińskiej49/28 49/38SzczepanowiceOP1O/00075227/8
440bez nazwy96SzczepanowiceOP1O/00080922/8
441boczna od Słonecznej102/9 102/11SzczepanowiceOP1O/00076018/7
442boczna od Słonecznejcz. dz. 135/3SzczepanowiceOP1O/00076475/8
443boczna od Skłodowskiej136/4SzczepanowiceOP1O/00076475/8
444Marii Skłodowskiej - Curie138/4
138/8 138/12
SzczepanowiceOP1O/00009395/3
OP1O/00076303/2
445bez nazwy181 182SzczepanowiceOP1O/00080922/8
446Zwycięstwa48/2 48/3 55/4SzczepanowiceOP1O/00080922/8
447boczna od Domańskiego61/1SzczepanowiceOP1O/00061243/5
448Dambonia121/2
27/1
SzczepanowiceOP1O/00141968/8
OP1O/00076312/8
449Dambonia123/11
3/3
4/7 4/10
SzczepanowiceOP1O/00076312/8
OP1O/00083406/6
OP1O/0002125/0
450Wojska Polskiego6/1SzczepanowiceOP1O/00080922/8
451Dworska13SzczepanowiceOP1O/00139304/9
452bez nazwycz. dz. 40/1
40/2
SzczepanowiceOP1O/00139304/9
OP1O/00079740/8
453bez nazwycz. dz. 79/19SzczepanowiceOP1O/00076475/8
454bez nazwycz. dz. 79/19 79/31
82/2 83/3 84/2 85/4
SzczepanowiceOP1O/00076475/8
OP1O/00080922/8
455Źródlana78
79/16
82/13 83/14 84/13 87/8
SzczepanowiceOP1O/00079740/8
OP10/00076475/8
OP1O/00080922/8
456Źródlana boczna86/5
85/1 87/9
SzczepanowiceOP1O/00105289/0
OP1O/00075250/8
457bez nazwy100/4 103/14 104/30
89/1
SzczepanowiceOP1O/00076303/2
OP1O/00080922/8
458boczna od ul. Tęczowej100/28 103/11 104/27SzczepanowiceOP1O/00076303/2
459Tęczowa100/29 103/12 104/29SzczepanowiceOP1O/00076303/2
460boczna od Tęczowej100/30 100/31 103/13SzczepanowiceOP1O/00076303/2
461bez nazwy89/2SzczepanowiceOP1O/00119623/5
462boczna od Krapkowickiej8/38 8/39
9/15 9/16 26/19
SzczepanowiceOP1O/00071178/1
OP1O/00076312/8
463bez nazwy17/4 cz. dz. 17/5SzczepanowiceOP1O/00080922/8
464skrzyż. ul. Niemodlińskiej/ ul. Prószkowskiej23/4SzczepanowiceOP1O/00079714/7
465Prószkowska46/5 46/6SzczepanowicerOP1O/00051108/4
466zjazd z ul. Prószkowskiej48/1SzczepanowiceOP1O/00079714/7
467bez nazwy53SzczepanowiceOP1O/00080922/8
468bez nazwy62/1SzczepanowiceOP1O/00080922/8
469boczna od Prószkowskiej70/6SzczepanowiceOP1O/00079714/7
470Dworska IIcz. dz. 74SzczepanowiceOP1O/00139304/9
471bez nazwy77SzczepanowiceOP1O/00080922/8
472Dworska III81/1SzczepanowiceOP1O/00139304/9
473Bolkowska81/4SzczepanowiceOP1O/00080922/8
474Prószkowska88/2SzczepanowiceOP1O/00047936/6
475bez nazwy6/10 8/2SzczepanowiceOP1O/00139900/7
476boczna od Prószkowskiej10/4 12/1SzczepanowiceOP1O/00073838/0
477boczna od Prószkowskiej16/2SzczepanowiceOP1O/00068897/3
478bez nazwy27/2 27/6SzczepanowiceOP1O/00068821/0
479bez nazwy84SzczepanowiceOP1O/00080922/8
480bez nazwy139/8 141/1
135/7 140/1 142/1
SzczepanowiceOP1O/00080922/8
OP1O/00079740/8
481bez nazwy144/1SzczepanowiceOP1O/00080922/8
482bez nazwy108/1 108/2SzczepanowiceOP1O/00080922/8
483bez nazwy119/1 119/2SzczepanowiceOP1O/00080922/8
484bez nazwy99/1 99/2 125SzczepanowiceOP1O/00080922/8
485bez nazwy38 50/2
49
146/2
SzczepanowiceOP1O/00080922/8
OP1O/00079740/8
OP1O/00135823/5
486bez nazwy139/3
114/3
155
SzczepanowiceOP1O/00051831/1
OP1O/00139304/9
487bez nazwy1/23PółwieśOP1O/00152784/4
488bez nazwy3/3PółwieśOP1O/00061115/9
489bez nazwy28/2PółwieśOP1O/00061115/9
490bez nazwy33/1PółwieśOP1O/00080542/0
491Spokojna Icz. dz. 33/4PółwieśOP1O/00129724/6
492Spokojna IIcz. dz. 33/4PółwieśOP1O/00129724/6
493Spokojna IIIcz. dz. 33/4PółwieśOP1O/00129724/6
494Spokojna IVcz. dz. 33/4PółwieśOP1O/00129724/6
495Spokojna Vcz. dz. 33/4PółwieśOP1O/00129724/6
496Spokojna VIcz. dz. 33/4PółwieśOP1O/00129724/6
497bez nazwy33/8PółwieśOP1O/00129724/6
498boczna od Spokojnej40/7PółwieśOP1O/00007509/2
499boczna od Wrocławskiej1/13 4/2 4/4 5/2
6/1
PółwieśOP1O/00129724/6
OP1O/00005599/5
500Technologiczna13/5
33/18
100/8
110 115
20/30
PółwieśOP1O/00024776/9
OP1O/00145097/9
OP1O/00077455/9
OP1O/00131656/5
OP1O/00080542/0
501Kurpierza14/1
14/2
PółwieśOP1O/00045044/2
OP1O/00074167/2
502bez nazwy14/4 cz.dz. 14/6PółwieśOP1O/00045044/2
503bez nazwycz. dz. 18/9PółwieśOP1O/00131656/5
504bez nazwy34/6 34/7 34/8
100/11
119/2
PółwieśOP1O/00116154/5
OP1O/00077455/9
OP1O/00131656/5
505bez nazwycz. dz. 34/9PółwieśOP1O/00116154/5
506bez nazwy35/1
cz.dz. 35/3
PółwieśOP1O/00131656/5
OP1O/00080542/0
507bez nazwycz. dz. 35/3
37/14 38/11 40/13 cz.dz. 40/21 41/5 42/9 43/4 44/9 46/17 46/23 47/10 47/18 48/12 48/22 49/22 49/25 50/14 50/28 52/14 53/17 54/13 55/9
PółwieśOP1O/00080542/0
OP1O/00155445/7
508boczna od Partyzanckiej36/1PółwieśOP1O/00080542/0
509bez nazwy36/3 36/5PółwieśOP1O/00080542/0
510bez nazwy36/4PółwieśOP1O/00080542/0
511bez nazwycz.dz. 37/7PółwieśOP1O/00133084/8
512bez nazwy37/12 38/9 40/19 41/8 41/10 43/5 46/31 47/25 48/25 49/28 50/31 52/26 53/26 54/25 55/17 57/21 58/3 102/13PółwieśOP1O/00155445/7
513boczna od Partyzanckiej46/7 46/8PółwieśOP1O/00079414/4
514bez nazwycz.dz. 49/24PółwieśOP1O/00074167/2
515bez nazwycz.dz. 50/17 cz.dz. 50/18PółwieśOP1O/00117882/4
516bez nazwy50/21PółwieśOP1O/00117882/4
517bez nazwy50/25 50/27
50/26
cz.dz. 52/19
52/22 52/24
PółwieśOP1O/00133133/7
OP1O/00117882/4
OP1O/00112845/8
OP1O/00133133/7
518bez nazwycz.dz. 52/18PółwieśOP1O/00077142/2
519boczna od Partyzanckiejcz.dz. 53/25PółwieśOP1O/00074167/2
520boczna od Partyzanckiej57/6PółwieśOP1O/00115925/4
521droga dojazdowa do CH Karolinka57/13 59/4 61/9 63/1 108PółwieśOP1O/00155445/7
522bez nazwy59/8 61/15PółwieśOP1O/00133133/7
523bez nazwy73/10 73/11
99/23
PółwieśOP1O/00034248/2
OP1O/00133133/7
524bez nazwy73/14 73/18 73/22PółwieśOP1O/00133133/7
525boczna od Partyzanckiej74/9 74/10
75/1
PółwieśOP1O/00118594/5
OP1O/00079337/0
526boczna od Partyzanckiej75/9 75/10 76/5PółwieśOP1O/00079337/0
527Marka Grechutycz.dz. 79/12
81/3
cz.dz. 82/6
PółwieśOP1O/00148460/6
OP1O/00028690/0
OP1O/00080542/0
528Marka Grechuty Icz.dz. 79/12PółwieśOP1O/00148460/6
529Marka Grechuty IIcz.dz. 82/6 84/6PółwieśOP1O/00080542/0
530Agnieszki Osieckiej86/2
cz.dz. 86/9 86/10 cz.dz 90/2
99/30
PółwieśOP1O/00140661/9
OP1O/00080964/4
OP1O/00077455/9
531Agnieszki Osieckiej Icz.dz. 90/2 92/3 93/5PółwieśOP1O/00080964/4
532boczna od ul. Partyzanckiej91/3PółwieśOP1O/00080542/0
533bez nazwy11/6PółwieśOP1O/00079859/5
534bez nazwy42/8 42/9 42/10PółwieśOP1O/00080542/0
535bez nazwy45/7PółwieśOP1O/00077142/2
536boczna od Partyzanckiej57/6PółwieśOP1O/00014971/3
537boczna od Partyzanckiej61/2PółwieśOP1O/00018979/7
538boczna od Partyzanckiej84/2PółwieśOP1O/00079719/2
539boczna od Partyzanckiej97/1PółwieśOP1O/00079337/0
540boczna od Partyzanckiej97/10 cz.dz. 97/17PółwieśOP1O/00079337/0
541bez nazwy3/3PółwieśOP1O/00080964/4
542bez nazwy6PółwieśOP1O/00080542/0
543bez nazwycz.dz. 12/15PółwieśOP1O/00044032/8
544bez nazwycz.dz. 1/17 cz.dz. 1/19PółwieśOP1O/00079337/0
545bez nazwy12/1PółwieśOP1O/00013325/3
546Nowowiejskiegocz.dz. 26/1
cz.dz. 130
PółwieśOP1O/00083439/6
OP1O/00079861/2
547ścieżka Icz.dz. 29/7
35/2
PółwieśOP1O/00063499/8
OP1O/00080542/0
548ścieżka IIcz.dz. 29/7PółwieśOP1O/00063499/8
549Hallera32/13
32/22 59/2 152
33/2
35/15
126
34/2
PółwieśOP1O/00074986/9
OP1O/00132244/1
OP1O/00080767/3
OP1O/00134393/4
OP1O/00080542/0
OP1O/00061746/1
550bez nazwy33/4PółwieśOP1O/00080767/3
551ścieżka IIIcz.dz. 35/4PółwieśOP1O/00063499/8
552bez nazwy71/1PółwieśOP1O/00079719/2
553bez nazwy71/2PółwieśOP1O/00079719/2
554boczna od Domańskiego111/4 113/6PółwieśOP1O/00078042/8
555bez nazwy115/2PółwieśOP1O/00080542/0
556bez nazwy120PółwieśOP1O/00080542/0
557bez nazwy122/3 122/4 122/5 122/6 122/7PółwieśOP1O/00080542/0
558-3/6
3/8 5/2
PółwieśOP1O/00007509/2
OP1O/00080218/0
559Cmentarnacz.dz. 3/7 cz.dz. 4/13PółwieśOP1O/00129724/6
560bez nazwy8/3PółwieśOP1O/00023272/9
561bez nazwy8/7PółwieśOP1O/00077142/2
562zjazd z ul. Cmentarnej21/36
21/38
PółwieśOP1O/00076182/7
OP1O/00077142/2
563bez nazwy23/4 46/2
25/1
29/1 33/1 36/1 39/1
PółwieśOP1O/00080542/0
OP1O/00007509/2
OP1O/00080964/4
564bez nazwycz.dz. 23/11PółwieśOP1O/00077142/2
565boczna od Cmentarnejcz.dz. 23/15 cz.dz. 23/16 cz.dz. 23/17 cz.dz. 23/18PółwieśOP1O/00077142/2
566boczna od Domańskiegocz.dz. 34/3PółwieśOP1O/00042886/5
567Kuberskiego36/20PółwieśOP1O/00028690/0
568bez nazwycz.dz. 36/38PółwieśOP1O/00028690/0
569zjazd z ul. Kuberskiego36/49PółwieśOP1O/00028690/0
570Stefanii Mazurek39/24 cz.dz. 39/25
39/26
PółwieśOP1O/00028690/0
OP1O/00137739/3
571bez nazwycz.dz. 46/5
47/3
PółwieśOP1O/00080542/0
OP1O/00081727/8
572Plamitzeracz.dz. 50/1
54/15 54/17 54/18
PółwieśOP1O/00129724/6
OP1O/00080542/0
573bez nazwycz.dz. 50/1PółwieśOP1O/00129724/6
574boczna od Domańskiego52/4 52/6
52/5
PółwieśOP1O/00137739/3
575Kokotacz.dz. 56/2
65/155
PółwieśOP1O/00072483/9
OP1O/00092953/1
576zieleń wzdłuż ul. Kokota59/21PółwieśOP1O/00137739/3
577boczna od ul. Domańskiego65/28PółwieśOP1O/00066906/6
578Kokota boczna65/43PółwieśOP1O/00092953/1
579bez nazwy69/11PółwieśOP1O/00080542/0
580bez nazwy69/12PółwieśOP1O/00080542/0
581boczna od Domańskiego78/1PółwieśOP1O/00080218/0
582bez nazwycz.dz. 79/45PółwieśOP1O/00079337/0
583bez nazwycz.dz. 81/5
cz.dz. 98/16
PółwieśOP1O/00001636/9
OP1O/00063763/0
584boczna od Słowiańskiej177PółwieśOP1O/00080542/0
585boczna od Marzanny223PółwieśOP1O/00077142/2
586droga dojazdowa od cmentarza do Ronda Kuklińskiego14/14
15/15 15/16
30/7 cz.dz. 30/9
cz.dz. 35/1 35/2
PółwieśOP1O/00092295/0
OP1O/00010442/8
OP1O/00077455/9
OP1O/00075785/7
587bez nazwy29/19PółwieśOP1O/00075785/7
588bez nazwycz.dz. 31/2PółwieśOP1O/00080542/0
589bez nazwy1/29 1/74
1/58
PółwieśOP1O/00104269/7
OP1O/00129724/6
590Zbożowacz.dz. 1/72 3/3PółwieśOP1O/00080218/0
591boczna od Zbożowejcz.dz. 1/72PółwieśOP1O/00080218/0
592boczna od Wspólnej26/3PółwieśOP1O/00112002/7
593boczna od Wspólnej28PółwieśOP1O/00080542/0
594boczna od Wspólnej44/2 45/29 45/30 45/40PółwieśOP1O/00129724/6
595bez nazwy45/31 45/33 45/58 45/60PółwieśOP1O/00129724/6
596boczna od Wrocławskiej18/3PółwieśOP1O/00007509/2
597boczna od ul. Północnej21/1PółwieśOP1O/00077455/9
598Kukuczki21/3
24/6
cz.dz. 24/53
75
PółwieśOP1O/00077455/9
OP1O/00079337/0
OP1O/00080964/4
OP1O/00078731/5
599boczna od Kukuczkicz.dz. 24/53PółwieśOP1O/00080964/4
600Rutkiewiczcz.dz. 24/53PółwieśOP1O/00080964/4
601bez nazwycz.dz. 24/53PółwieśOP1O/00080964/4
602boczna od Rutkiewiczcz.dz. 24/53
24/82
PółwieśOP1O/00080964/4
OP1O/00122197/3
603parking24/68PółwieśOP1O/00122197/3
604bez nazwy5/32PółwieśOP1O/00119937/9
605odnoga od ul. Północnej - Bis5/36 5/38 5/61 5/63 5/72PółwieśOP1O/00111019/2
606boczna od Partyzanckiej5/40PółwieśOP1O/00111019/2
607Północna - bis5/45 7/5 9/44 cz.dz. 12/28 12/50
5/49 5/73
6/20 8/5
PółwieśOP1O/00122197/3
OP1O/00111019/2
OP1O/00077455/9
608zjazd z ul. Północnej - Bis5/75PółwieśOP1O/00111019/2
609bez nazwycz.dz. 7/7PółwieśOP1O/00122197/3
610odnoga od ul. Północnej - Bis II9/21 9/22 9/46 9/48 11/8 12/19
11/5
12/9 cz.dz. 12/28
PółwieśOP1O/00151824/0
OP1O/00077455/9
OP1O/00122197/3
611Olsztyńska20/44Kolonia GosławickaOP1O/00087669/5
612Wiejskacz. 66/2Kolonia GosławickaOP1O/00050463/3
613Wiejskacz. 79/2Kolonia GosławickaOP1O/00050463/3
614Koszalińska87/16
89/6 94/6
Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
OP1O/00088097/1
615Sieradzka128/31Kolonia GosławickaOP1O/00106153/5
616Piotrkowska132/18Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
617Koszalińska/Sieradzka132/15 132/20Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
618Bielskacz. 135/1
166/5
Kolonia GosławickaOP1O/00134065/6
OP1O/00077140/8
619Piotrkowskacz. 176Kolonia GosławickaOP1O/00134065/6
620Macierzankowa86/9Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
621Lwowska90/7 91/4 204/6 204/7
cz. 204/9 204/10 204/11
624
Kolonia GosławickaOP1O/00077080/9
OP1O/00075703/9
OP1O/00101227/0
622bez nazwy239/4 239/5 239/6
407
Kolonia GosławickaOP1O/00085418/7
OP1O/00077494/4
623Skowronka399/1Kolonia GosławickaOP1O/00134065/6
624bez nazwy405Kolonia GosławickaOP1O/00085418/7
625Jodłowa421/5Kolonia GosławickaOP1O/00102816/3
626bez nazwy421/26Kolonia GosławickaOP1O/00134065/6
627Jesionowacz. dz. 421/27Kolonia GosławickaOP1O/00134065/6
628Chełmskacz. dz. 427/18Kolonia GosławickaOP1O/00134065/6
629Bielskacz. dz. 427/24Kolonia GosławickaOP1O/00134065/6
630bez nazwy479/2Kolonia GosławickaOP1O/00075703/9
631bez nazwy585Kolonia GosławickaOP1O/00075703/9
632boczna od Krzemienieckiej626/34Kolonia GosławickaOP1O/00120123/0
633boczna od Lawendowej11/6Kolonia GosławickaOP1O/00072635/0
634boczna od Lawendowej11/7Kolonia GosławickaOP1O/00072635/0
635Ziołowa18/7Kolonia GosławickaOP1O/00078297/0
636bez nazwycz. dz. 21/4Kolonia GosławickaOP1O/00070051/8
637bez nazwy24/3Kolonia GosławickaOP1O/00072635/0
638bez nazwy92/33 92/34Kolonia GosławickaOP1O/00151692/5
639bez nazwy146/1 146/3
29/2
Kolonia GosławickaOP1O/00079246/5
640Arki Bożkacz. dz. 148/1Kolonia GosławickaOP1O/00079246/5
641bez nazwy153/1Kolonia GosławickaOP1O/00079246/5
642Wygonowa159/1 159/2
160
Kolonia GosławickaOP1O/00079246/5
OP1O/00134065/6
643bez nazwy224Kolonia GosławickaOP1O/00072635/0
644Lawendowa244/1 244/2Kolonia GosławickaOP1O/00072635/0
645bez nazwy278Kolonia GosławickaOP1O/00072635/0
646bez nazwy1/2 2/2 3/2 7/6 8/2 10/2
4/2
5/2
6/2
9/2
11/2
Kolonia GosławickaOP1O/00095044/7
OP1O/00077494/4
OP1O/00128690/1
OP1O/00078040/4
OP1O/00077989/1
OP1O/00075926/8
647bez nazwy4/4
5/4
6/4
7/8 8/4 10/4
9/4
11/4
Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
OP1O/00128690/1
OP1O/00078040/4
OP1O/00095044/7
OP1O/00077989/1
OP1O/00075926/8
648boczna od Arki Bożka12/1
34/5
35/5
36/4 37/4
39/6
Kolonia GosławickaOP1O/00079246/5
OP1O/00077990/1
OP1O/00077989/1
OP1O/00123586/4
OP1O/00078039/4
649bez nazwy12/3Kolonia GosławickaOP1O/00079246/5
650bez nazwy37/6
39/8
Kolonia GosławickaOP1O/00123586/4
OP1O/00078039/4
651bez nazwy40/3 42/3 43/3 45/2
41/3
50/8
Kolonia GosławickaOP1O/00095044/7
OP1O/00128690/1
OP1O/00077494/4
652bez nazwy111/2
112/2
Kolonia GosławickaOP1O/00079246/5
OP1O/00077494/4
653bez nazwy38/1
184
Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
OP1O/00077902/8
654bez nazwy76/17
77/25 77/26
Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
OP1O/00080953/4
655Diamentowa77/19 78/10
79/11
86/14
Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
OP1O/00075676/0
OP1O/00077494/4
656Turkusowa77/20 78/14
79/9
82/12
Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
OP1O/00075676/0
OP1O/00077494/4
657Wilsona80/11 80/12
82/10 86/11
Kolonia GosławickaOP1O/00078359/3
OP1O/00077494/4
658bez nazwy82/18 82/23 82/24Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
659bez nazwy90Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
660bez nazwy103/9Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
661bez nazwy152/1Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
662bez nazwy157/2 158/1Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
663boczna od ul. Pomarańczowejcz. dz. 364Kolonia GosławickaOP1O/00134065/6
664bez nazwy193/1Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
665bez nazwycz. dz. 247/8 cz. dz. 247/10
cz. dz. 247/9
cz. dz. 257
Kolonia GosławickaOP1O/00088097/1
OP1O/00103676/6
OP1O/00062671/1
666boczna od ul. Sowiej259/4Kolonia GosławickaOP1O/00080767/3
667bez nazwy287Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
668bez nazwy293Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
669bez nazwy357/21Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
670bez nazwy385Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
671bez nazwy395Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
672bez nazwy429Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
673Jastrzębia434/2 cz. dz. 437/1Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
674bez nazwy464Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
675Wieluńska cz. 120/8
21/10 22/8 23/8 24/6
Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
OP1O/00078297/0
676Wieluńska cz. 220/12
21/13 22/11 23/11 24/9
Kolonia GosławickaOP1O/00113698/9
OP1O/00078297/0
677Cisowa69/10 70/2 72/2 72/4 72/5 72/6 72/7
71/3 71/6 73/1 74/1
Kolonia GosławickaOP1O/00092008/2
OP1O/00078297/0
678Wrzosowa71/2 77/2Kolonia GosławickaOP1O/00078297/0
679Broniewskiego84/1Kolonia GosławickaOP1O/00078297/0
680Broniewskiego cz. 287/1
89/4 89/6 89/8
96/3
559
Kolonia GosławickaOP1O/00127477/5
OP1O/00078297/0
OP1O/00119937/9
OP1O/00080596/3
681bez nazwy222/1Kolonia GosławickaOP1O/00041155/5
682bez nazwy247Kolonia GosławickaOP1O/00079246/5
683Broniewskiego cz. 3cz. dz. 273/1Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
684-276/4Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
685Jagodowa351/2
382
Kolonia GosławickaOP1O/00050994/4
OP1O/00077494/4
686Boczna ul. Poziomkowej379Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
687bez nazwy503/2Kolonia GosławickaOP1O/00085418/7
688Częstochowska510Kolonia GosławickaOP1O/00085418/7
689boczna od Tysiąclecia519Kolonia GosławickaOP1O/00085418/7
690boczna od Tysiąclecia521/4Kolonia GosławickaOP1O/00085418/7
691boczna od Tysiąclecia524Kolonia GosławickaOP1O/00085418/7
692boczna od Tysiąclecia528Kolonia GosławickaOP1O/00085418/7
693boczna od Tysiąclecia536Kolonia GosławickaOP1O/00085418/7
694Wrzosowacz. dz. 550/3Kolonia GosławickaOP1O/00118265/0
695bez nazwy29/2Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
696Wschodnia37/9
200/10 200/11
Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
OP1O/00080967/5
697bez nazwy69Kolonia GosławickaOP1O/00077988/4
698bez nazwy145/1 146/1 150/1 153/1 154/1 155/1
147/1
148/1
156/3
156/6
Kolonia GosławickaOP1O/00095044/7
OP1O/00107919/0
OP1O/00109943/1
OP1O/00107625/2
OP1O/00110791/0
699bez nazwy145/4 146/4
147/4
148/4
Kolonia GosławickaOP1O/00095044/7
OP1O/00107919/0
OP1O/00109943/1
700bez nazwy158/1 160/1 162/1 163/1 165/1 166/1 167/1 168/1
159/1
161/1 164/1
Kolonia GosławickaOP1O/00095044/7
OP1O/00109943/1
OP1O/00077494/4
701bez nazwy185/1 186/1Kolonia GosławickaOP1O/00116585/5
702bez nazwy145/4 146/4 163/5 177/4 178/4 180/8 182/4 184/9 188/4 189/4 190/3
147/4
148/4
179/4
181/2
cz. dz. 182/7 184/7
214/1 214/3
Kolonia GosławickaOP1O/00095044/7
OP1O/00107919/0
OP1O/00109943/1
OP1O/00077494/4
OP1O/00079492/4
OP1O/00107625/2
OP1O/00079246/5
703bez nazwy200/6Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
704bez nazwy200/8Kolonia GosławickaOP1O/00070590/8
705Wchodnia boczna204/1Kolonia GosławickaOP1O/00077494/4
706bez nazwy215/2Kolonia GosławickaOP1O/00079246/5
707bez nazwy232Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
708bez nazwy238Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
709bez nazwy245/11Kolonia GosławickaOP1O/00071293/3
710bez nazwy263/3Kolonia GosławickaOP1O/00080953/4
711boczna od Strażackiej345/28SławiceOP1O/00076071/6
712bez nazwy36
16/2
SławiceOP1O/00076085/7
713bez nazwy37
300/16
SławiceOP1O/00076085/7
714bez nazwy61/10
26 260/25
SławiceOP1O/00076085/7
715bez nazwy9 60/13SławiceOP1O/00076085/7
716bez nazwy39SławiceOP1O/00076085/7
717bez nazwycz. 38SławiceOP1O/00076085/7
718bez nazwy156SławiceOP1O/00076085/7
719bez nazwy43SławiceOP1O/00076085/7
720Księżycowa44SławiceOP1O/00076085/7
721bez nazwy45SławiceOP1O/00076085/7
722bez nazwy46SławiceOP1O/00076085/7
723bez nazwy690/117SławiceOP1O/00076085/7
724Sławna122
543/48
SławiceOP1O/00076085/7
725bez nazwy74SławiceOP1O/00076085/7
726Szczęśliwacz.dz. 193/72
112
1286/49 1287/49
cz. 42
SławiceOP1O/00076071/6
OP1O/00076085/7
-
OP1O/00082367/3
727Uroczacz. 17SławiceOP1O/00076085/7
728bez nazwycz. 652/195SławiceOP1O/00076085/7
729bez nazwy59/8SławiceOP1O/00076085/7
730bez nazwy65SławiceOP1O/00076085/7
731bez nazwy902/197SławiceOP1O/00076085/7
732bez nazwy211SławiceOP1O/00076085/7
733bez nazwy905/198SławiceOP1O/00076085/7
734bez nazwy906/198SławiceOP1O/00076085/7
735bez nazwy894/197SławiceOP1O/00076085/7
736Nadodrzańka69/16SławiceOP1O/00076085/7
737bez nazwy249/43SławiceOP1O/00076085/7
738Piękna210SławiceOP1O/00076085/7
739bez nazwy788/208SławiceOP1O/00076085/7
740bez nazwy1010/247SławiceOP1O/00076085/7
741bez nazwy1016/247SławiceOP1O/00076085/7
742boczna od Uroczej1032/9SławiceOP1O/00076085/7
743bez nazwy1035/9SławiceOP1O/00076085/7
744bez nazwy999/91SławiceOP1O/00076071/6
745Księżycowa1505/1146
1446/156
SławiceOP1O/00076085/7
OP1O/00076085/7
746bez nazwy1018/16SławiceOP1O/00076085/7
747bez nazwy1192/52SławiceOP1O/00076085/7
748bez nazwy1193/52SławiceOP1O/00076085/7
749bez nazwy1284/15SławiceOP1O/00076085/7
750bez nazwy1285/15SławiceOP1O/00076085/7
751bez nazwy1353/92SławiceOP1O/00076085/7
752bez nazwy1354/92SławiceOP1O/00076085/7
753bez nazwy1378/43SławiceOP1O/00076085/7
754bez nazwy149/17SławiceOP1O/00141411/9
755Nadodrzańka163/103SławiceOP1O/00076085/7
756bez nazwy160
1143
SławiceOP1O/00146431/0
757Odnoga od ul. Podleśnej292/40CzarnowąsyOP1O/00050776/0
758Boczna od ul. Podleśnej1754/203CzarnowąsyOP1O/00050776/0
759Boczna od ul. Borowej2416/43
1168/43
2558/42
358/43
CzarnowąsyOP1O/00050776/0
-
OP1O/00145117/0
OP1O/00050776/0
760Jemioły2398/27CzarnowąsyOP1O/00050776/0
761Bliska2351/39CzarnowąsyOP1O/00050776/0
762Szafranowa1481/2CzarnowąsyOP1O/00050776/0
763Boczna od ul. Stepowej1748/32CzarnowąsyOP1O/00050776/0
764Boczna od ul. Stepowej2585/2
2337/2
CzarnowąsyOP1O/00050776/0
765Boczna od ul. Stepowej2580/2
2342/2
CzarnowąsyOP1O/00050776/0
766Boczna od ul. Gwiezdnej2068/12 2078/8 2701/8
2062/8
CzarnowąsyOP1O/00050776/0
767Boczna od ul. Jana Heweliusza1706/12 2074/12
2435/14
363/13
1386/12
CzarnowąsyOP1O/00050776/0
-
OP1O/00034154/6
OP1O/00050776/0
768Cytrynowa2168/59 2610/58CzarnowąsyOP1O/00050776/0
769Jaśminowa2137/76
2140/75
2150/72 2145/71
2148/69 2408/69
2226/69
CzarnowąsyOP1O/00110638/0
OP1O/00075720/4
770Herbaciana2233/68
2008/68
2131/68
CzarnowąsyOP1O/00075720/4
771Kwiatów Polskich2257/268
2256/268
CzarnowąsyOP1O/00050776/0
772Jaskrów362/29
297/5
459/29
467/29
CzarnowąsyOP1O/00075720/4
OP1O/00050776/0
773Magnolii2139/76
2143/75
2152/72
2277/71
CzarnowąsyOP1O/00110638/0
OP1O/00075720/4
774Łącznik ul. Zamoyskiego i Brzozowej1617/78CzarnowąsyOP1O/00075720/4
775Boczna od ul. Wolności2722/83CzarnowąsyOP1O/00074824/6
776Boczna od ul. Studziennej2575/215CzarnowąsyOP1O/00074824/6
777Boczna od ul. Studziennej2745/228
2743/228
2741/228
CzarnowąsyOP1O/00074824/6
778Boczna od ul. Studziennej2820/231CzarnowąsyOP1O/00075720/4
779Boczna od ul. Studziennej527/1CzarnowąsyOP1O/00075720/4
780Sielankowa2312/233CzarnowąsyOP1O/00075720/4
781Różana2479/237CzarnowąsyOP1O/00075720/4
782boczna od Krzyżowej591/44CzarnowąsyOP1O/00074824/6
783boczna od Krzyżowej496/44CzarnowąsyOP1O/00050776/0
784Strażaków462/161
2822/160
CzarnowąsyKW 94690
OP1O/00000307/7
785boczna od A. Słonimskiego874/164CzarnowąsyOP1O/00075720/4
786boczna od Jagiełły1457/175CzarnowąsyOP1O/00075720/4
787boczna od Małej Panwii1250/38 1249/38 1248/38 1247/38
801/37
CzarnowąsyOP1O/00133994/0
OP1O/00075720/4
788boczna od Małej Panwii1901/130CzarnowąsyOP1O/00034154/6
789boczna od Małej Panwii104CzarnowąsyOP1O/00034154/6
790boczna od Jagiełły1928/132 2087/132
1929/132 1932/130 1925/140 1927/138
1081/138
CzarnowąsyOP1O/00075720/4
OP1O/00080369/3
OP1O/00034154/6
791Olgi Boznańskiej319/149CzarnowąsyOP1O/00075720/4
792Boczna od J. Pankiewicza327/154 324/153CzarnowąsyOP1O/00075720/4
793boczna od Gierymskiego230 407/106CzarnowąsyOP1O/00075720/4
794boczna od Wojciecha Gersona223 274/91 395/91
237/73
CzarnowąsyOP1O/00075720/4
795boczna od Krzanowickiej84CzarnowąsyOP1O/00075720/4
796boczna od Krzanowickiej478/41CzarnowąsyOP1O/00075720/4
797Pl. Klasztorny215 254/216
255/216
415/214
336/36
CzarnowąsyOP1O/00034154/6
OP1O/00075720/4
BOP1O00143991/2
OP1O/00034154/6
798Dojazd do zbiornika retencyjnego597/31
538/30
581/19
CzarnowąsyOP1O/00075720/4
799boczna od Jagiełły608/46CzarnowąsyOP1O/000382959/0
800Plac Kościelny537/30
545/30
544/32
577/30
586/30
CzarnowąsyOP1O/00075720/4
OP1O/00034154/6
OP1O/00034154/6
OP1O/00075720/4
OP1O/00034154/6
801Boczna od Mehoffera229 235CzarnowąsyOP1O/00075720/4
802Choinkowa22/6ŚwierkleOP1O/00038750/2
803boczna od ul. Brzezińskiej20/1
19/4
19/2
ŚwierkleOP1O/00038750/2
OP1O/00037823/8
804Nowiny342ŚwierkleOP1O/00132667/2
805boczna od ul. boczna od ul. Brzezieńskiej68/12ŚwierkleOP1O/00132667/2
806boczna od Świerkli 1511ŚwierkleOP1O/00132667/2
807boczna od Świerkli 245/1ŚwierkleOP1O/00132667/2
808boczna od Świerkli 362/3ŚwierkleOP1O/00038750/2
809Serdeczna131ŚwierkleOP1O/00132667/2
810Wakacyjna361 414 421 427 429/1 430/1 431/1
432/1 433/1 434/1 436/1 437/1
KrzanowiceOP1O/00077801/0
811boczna od Wakacyjnej768/5KrzanowiceOP1O/00077801/0
812boczna od Łukowej w stronę Czarnowąskiej380/1 379/1 378/1 377/1 765/5 765/9 372/1
368/1 367/1
366/1 364/1
KrzanowiceOP1O/00077801/0
813boczna od Łukowej za Nobanem381KrzanowiceOP1O/00077801/0
814boczna od Krzanowickiej356KrzanowiceOP1O/00077801/0
815boczna od Krzanowickiej349KrzanowiceOP1O/00077801/0
816łącznik ul. Sympatycznej z ul. Przyjemną298 279KrzanowiceOP1O/00077801/0
817łącznik ul. Jesiennych Liści z ul. Brzoskiwiniową663KrzanowiceOP1O/00077801/0
818boczna od Krzanowickiej501 502KrzanowiceOP1O/00017940/8
819boczna od ul. Niemodlińskiej442/25ChmielowiceOP1O/00022093/3
820Przyrzeczna384/102ChmielowiceOP1O/00022093/3
821Nyska256/80 258/80 260/81 312/87 302/84
312/87
ChmielowiceOP1O/00154157/4
OP1O/00022093/3
822Tatarkowa288/68ChmielowiceOP1O/00154157/4
823boczna od Nyskiej296/70ChmielowiceOP1O/00154157/4
824boczna drogi dz. nr 84232/36ChmielowiceOP1O/00154157/4
825Nowalii773/21ChmielowiceOP1O/00022093/3
826droga łącząca ul. Mikołaja Moczi z ul. Nyską462/125ChmielowiceOP1O/00022093/3
827Żakardowa471/102
279/25
ChmielowiceOP1O/00022093/3
828Słoneczników569/150ChmielowiceOP1O/00022093/3
829Jedwaba591/102ChmielowiceOP1O/00022093/3
830boczna od ul. Niemodlińskiej652/23 665/23ChmielowiceOP1O/00022093/3
831Zarzecze88ChmielowiceOP1O/00022093/3
832boczna od ul. Leśnej/Cmentarnej103/55 104/56ChmielowiceOP1O/00022093/3
833droga równoległa do ul. Ślicznej79
256/11
ChmielowiceOP1O/00022093/3
OP1O/00154157/4
834boczna od ul. Leśnej/Cmentarnej80ChmielowiceOP1O/00022093/3
835Spokojna81ChmielowiceOP1O/00022093/3
836boczna od ul. Cmentarnej82ChmielowiceOP1O/00022093/3
837droga łącząca ul. Cmentarną z ul. Róży Wiatrów84ChmielowiceOP1O/00022093/3
838Róży Wiatrów85ChmielowiceOP1O/00022093/3
839Łąkowa86
87 239/75
ChmielowiceOP1O/00022093/3
OP1O/00154157/4
840Hortensji1136/93 688/97ChmielowiceOP1O/00022093/3
841o. Feliksa Kosa1168/33
609/34
ChmielowiceOP1O/00022093/3
OP1O/00154157/4
842Bankietowa177 cz.dz. 176ChmielowiceOP1O/00022093/3
843Osiedlowa181ChmielowiceOP1O/00022093/3
844Festiwalowa185ChmielowiceOP1O/00022093/3
845o. Feliksa Kosa187 389/35ChmielowiceOP1O/00022093/3
846boczna od ul. o. Feliksa Kosa188ChmielowiceOP1O/00022093/3
847Mikołaja Moczi189
998/110
ChmielowiceOP1O/00022093/3
OP1O/00154157/4
848Sadowa190ChmielowiceOP1O/00022093/3
849Modrzewiowa192ChmielowiceOP1O/00022093/3
850Ogrodowa194ChmielowiceOP1O/00022093/3
851boczna od ul. o. Feliksa Kosa44ChmielowiceOP1O/00022093/3
852boczna od ul. Lipcowej457/21ChmielowiceOP1O/00022093/3
853Festiwalowa485/63 898/63ChmielowiceOP1O/00022093/3
854Zamknięta498/32 636/31ChmielowiceOP1O/00022093/3
855Chabrowa570/101 576/102ChmielowiceOP1O/00022093/3
856pomiędzy ul. Chabrową a ul. Niezapominajek583/95ChmielowiceOP1O/00022093/3
857Makowa707 722ChmielowiceOP1O/00022093/3
858pomiędzy ul. Sadową a ul. Makową716ChmielowiceOP1O/00022093/3
859Cichosza728ChmielowiceOP1O/00022093/3
860równoległa do ul. Lipcowej792/60ChmielowiceOP1O/00022093/3
861Przedszkolna796/64ChmielowiceOP1O/00022093/3
862boczna od ul. Babiego Lata797/64ChmielowiceOP1O/00022093/3
863Oliwkowa798/191 960/91 966/91
1039/86 1040/86 1155/92
ChmielowiceOP1O/00022093/3
OP1O/00154157/4
864Pierwiosnków946/84ChmielowiceOP1O/00022093/3
865Sienna610/184
493/300 495/300
ChmielowiceOP1O/00022093/3
OP1O/00154157/4
866Lipcowa630/129ChmielowiceOP1O/00154157/4
867Babiego Lata233/66 524/66
269/65 270/65
ChmielowiceOP1O/00154157/4
OP1O/00022093/3
868Azalii1134/88
1248/89
ChmielowiceOP1O/00154157/4
OP1O/00022093/3
869boczna ul. Lipcowej378/21
925/21
ChmielowiceOP1O/00154157/4
OP1O/00022093/3
870równoległa do ul. Niemodlińskiej581/54ChmielowiceOP1O/00154157/4
871Łączna253/3ChmielowiceOP1O/00154157/4
872równoległa do ul. Lipcowej899/60ChmielowiceOP1O/00154157/4
873boczna ul. Siennej291ChmielowiceOP1O/00154157/4
874Chryzantem1145/163 1151/163 1152/163ChmielowiceOP1O/00154157/4
875Piwonii1030/86 1098/86ChmielowiceOP1O/00154157/4
876Aksamitna1033/86 1046/86ChmielowiceOP1O/00154157/4
877Storczyków1036/86 1012/86 1043/86 1072/86 1073/86 1074/86ChmielowiceOP1O/00154157/4
878boczna Promiennej91ChmielowiceOP1O/00022093/3
879boczna Róży Wiatrów95ChmielowiceOP1O/00022093/3
880boczna ul. Ślicznej178/92 179/92 180/92ChmielowiceOP1O/00022093/3
881boczna ul. Siennej468/299ChmielowiceOP1O/00154157/4
882boczna ul. Lipcowej1149/20ChmielowiceOP1O/00154157/4
883Liliowa1117/88ChmielowiceOP1O/00154157/4
884Nyska641/132ChmielowiceOP1O/00154157/4
885przedłużenie ul. Łącznej207/17ChmielowiceOP1O/00022093/3
886boczna od ul. Bajkowej19ŻerkowiceOP1O/00077326/6
887boczna od ul. Niemodlińskiej35ŻerkowiceOP1O/00077326/6
888boczna od ul. Bajkowej93ŻerkowiceOP1O/00077326/6
889Młynarska130ŻerkowiceOP1O/00077326/6
890boczna od ul. Paprotkowej137ŻerkowiceOP1O/00077326/6
891Paprotkowacz. 138 232 329/230ŻerkowiceOP1O/00077326/6
892Ogrodowa152ŻerkowiceOP1O/00077326/6
893Niemodlińska160ŻerkowiceOP1O/00077326/6
894Hiacyntów168 170
681/169 695/169
720/169
728/173 774/173
ŻerkowiceOP1O/00077326/6
OP1O/00154157/4
OP1O/00021218/9
OP1O/00154157/4
895Niemodlińska175ŻerkowiceOP1O/00077326/6
896boczna od ul. Niemodlińskiej182ŻerkowiceOP1O/00077326/6
897równoległa do ul. Niemodlińskiej190ŻerkowiceOP1O/00077326/6
898boczna od ul. Bajkowej201
455/17
ŻerkowiceOP1O/00077326/6
899boczna od ul. Niemodlińskiej249/1
549/247
ŻerkowiceOP1O/00077326/6
OP1O/00154157/4
900boczna od ul. Niemodlińskiej268ŻerkowiceOP1O/00037738/5
901Niemodlińska279ŻerkowiceOP1O/00077326/6
902boczna od ul. Niemodlińskiej286ŻerkowiceOP1O/00077326/6
903Wiatraków589/120ŻerkowiceOP1O/00154157/4
904Begonii676/169ŻerkowiceOP1O/00154157/4
905Ładna702/155ŻerkowiceOP1O/00077326/6
906Niemodlińska860/157ŻerkowiceOP1O/00077326/6
907boczna od ul. Bajkowej3 45ŻerkowiceOP1O/00077326/6
908równoległa do ul. Bajkowej44ŻerkowiceOP1O/00077326/6
909boczna od ul. Bajkowej46ŻerkowiceOP1O/00077326/6
910boczna od ul. Bajkowej47 48ŻerkowiceOP1O/00077326/6
911boczna od ul. Bajkowej50ŻerkowiceOP1O/00077326/6
912boczna od ul. Bajkowej52ŻerkowiceOP1O/00077326/6
913boczna od ul. Bajkowej70/10 73/11 76/12 79/13 82/14 102/15ŻerkowiceOP1O/00077326/6
914równoległa do ul. Bajkowej427/19ŻerkowiceOP1O/00077326/6
915równoległa do ul. Bajkowej582/15ŻerkowiceOP1O/00077326/6
916Piwonii731/169 732/169 733/169ŻerkowiceOP1O/00021218/9
917Aleja Ks. Józefa Koentenicha1059/32WinówOP1O/00032883/1
918Azaliowa1197/248
1676/248 1686/248
WinówOP1O/00032883/1
919Kremowa1688/1490WinówOP1O/00032883/1
920Ks. Ligudy592/200 1056/31 1195/21 1682/18
1359/18
WinówOP1O/00032883/1
921Migdałowa456/197WinówOP1O/00032883/1
922Motylkowa1510/1 1527/1WinówOP1O/00032883/1
923Róż Winowskie Wzgórze1495WinówOP1O/00032883/1
924Zielna1668/35WinówOP1O/00032883/1
925bez nazwy102WinówOP1O/00032883/1
926bez nazwy372/87WinówOP1O/00032883/1
927bez nazwy428/71WinówOP1O/00032883/1
928bez nazwy645/185WinówOP1O/00032883/1
929bez nazwy646/185WinówOP1O/00032883/1
930bez nazwy934/40WinówOP1O/00032883/1
931bez nazwy1062/42WinówOP1O/00032883/1
932bez nazwy1063/42WinówOP1O/00032883/1
933bez nazwy1064/43WinówOP1O/00032883/1
934bez nazwy1065/46WinówOP1O/00032883/1
935bez nazwy1066/72WinówOP1O/00032883/1
936bez nazwy1067/47WinówOP1O/00032883/1
937bez nazwy1070/192WinówOP1O/00032883/1
938bez nazwy1071/190WinówOP1O/00032883/1
939bez nazwy1072/190WinówOP1O/00032883/1
940Prószkowska1367/231WinówOP1O/00032883/1
941bez nazwy1514/1WinówOP1O/00032883/1
942bez nazwy1554/175WinówOP1O/00032883/1
943bez nazwy1556/90WinówOP1O/00032883/1
944bez nazwy1635/26WinówOP1O/00032883/1
945bez nazwy1642/248WinówOP1O/00032883/1
946bez nazwy1653/35
1654/35
WinówOP1O/00032883/1
947Lazurowa1670/35 1749/35WinówOP1O/00032883/1
948bez nazwy1736/26WinówOP1O/00032883/1
949Stara Droga2083/26
2084/26
WinówOP1O/00032883/1
950bez nazwy(boczna od ul. Oleskiej)5/14
9/13
OpoleOP1O/00079725/7
OP1O/00075666/7
951Jankowskiego35/13
35/18
96/19
OpoleOP1O/00116585/5
OP1O/00036971/3
OP1O/00070592/2
952bez nazwy ( boczna od ul. Okulickiego)39/15
47/13 98/1 98/2
OpoleOP1O/00075926/8
OP1O/00017479/5
953bez nazwy (boczna od ul. Wodociągowej)47/14 47/15OpoleOP1O/00017479/5
954bez nazwy (droga pomiędzy ul. Oleską a ul. Sosnkowskiego96/5 96/19 96/13OpoleOP1O/00070592/2
955bez nazwy (boczna od ul. Oleskiej)96/15OpoleOP1O/00070592/2
956bez nazwy (boczna od ul. Maków)95/37OpoleOP1O/00075926/8
957bez nazwy (boczna od ul. Konwalii)70/3OpoleOP1O/00076701/2
958bez nazwy (boczna od ul. Zakopiańskiej)109/3 109/10OpoleOP1O/00076962/9
959bez nazwy (boczna od ul. Zakopiańskiej)133/5OpoleOP1O/00076962/9
960bez nazwy (boczna od ul. Podhalanskiej)133/10OpoleOP1O/00076962/9
961bez nazwy (boczna od ul. Zakopiańskiej)135/3OpoleOP1O/00076962/9
962bez nazwy (boczna od ul. Zakopiańskiej)135/6OpoleOP1O/00076962/9
963bez nazwy (boczna od ul. Zakopiańskiej)144/9OpoleOP1O/00077980/8
964bez nazwy (boczna od ul. Zakopiańskiej)144/12OpoleOP1O/00076962/9
965bez nazwy (boczna od ul. Tatrzańskiej)145/5
146/9
OpoleOP1O/00075926/8
OP1O/00038161/6
966Tatrzańska153/2 156/4
155/2
157
158
OpoleOP1O/00113913/3
OP1O/00078184/5
OP1O/00080966/8
OP1O/00020351/6
967boczna od ul. Wrocławskiej2/4 2/3OpoleOP1O/00089258/5
968bez nazwy (boczna od ul. Budowlanych)9/4
40/2
OpoleOP1O/00144131/3
969ul. Bończyka (przedłużenie gminnej)10/3OpoleOP1O/00130609/4
970ul. Bończyka (boczna)10/4OpoleOP1O/00130609/4
971boczna od ul. Wrocławskiej3/5OpoleOP1O/00079861/2
972boczna od ul. Niemodlińskiej3/13OpoleOP1O/00079861/2
973boczna od ul. Niemodlińskiej4/3 4/4OpoleOP1O/00079861/2
974boczna od ul. Wrocławskiej14OpoleOP1O/00079861/2
975boczna od ul. Piramowicza33
36
OpoleOP1O/00078184/5
OP1O/00130609/4
976Moniuszki55/4OpoleOP1O/00130609/4
977Polskiego Czerwonego Krzyża36/1OpoleOP1O/00077906/6
978Lubiniecka46/7OpoleOP1O/00089139/5
979Okrzei47/6OpoleOP1O/00077906/6
980Łąkowa53/35 53/36 53/37OpoleOP1O/00096356/4
981bez nazwy55/16
63/14 63/16 63/17 63/18
144/1
OpoleOP1O/00009992/8
OP1O/00082315/4
OP1O/00080966/8
982Bolkowska62/5 62/6 62/7
47/10
OpoleOP1O/00088068/9
OP1O/00149895/1
983boczna od Spychalskiego64/2 66/2
68/2
70/2
71/4
146/1
OpoleOP1O/00009060/6
OP1O/00077080/9
OP1O/00078184/5
OP1O/00089139/5
OP1O/00113545/2
984boczna od Katedralnej73/13OpoleOP1O/00139773/7
985deptak wzdłuż Odry73/14 73/15OpoleOP1O/00139773/7
986Sienkiewicza96/13OpoleOP1O/00112323/3
987parking101/2OpoleOP1O/00136810/8
988brak nazwy11/27 11/29OpoleOP1O/00055359/6
989parking11/37OpoleOP1O/00055359/6
990Bulwar Karola Musioła19/3OpoleOP1O/00129046/9
991boczna od Krupniczej16OpoleOP1O/00077906/6
992Malczewskiego34OpoleOP1O/00077906/6
993Osmańczyka39OpoleOP1O/00152052/4
994parking56/1OpoleOP1O/00075926/8
995Rynek60OpoleOP1O/00152052/4
996Muzealna72OpoleOP1O/00152052/4
997Plac Kopernika76/5 81/10 81/12 144/1
81/5
OpoleOP1O/00103011/7
OP1O/00040423/8
998bez nazwy85OpoleOP1O/00082315/4
999Plac Mały Rynek92/2
92/3
OpoleOP1O/00147232/2
OP1O/00152052/4
1000Wojcicecha96OpoleOP1O/00152052/4
1001Staromiejska97OpoleOP1O/00130609/4
1002Franciszkańska99OpoleOP1O/00130609/4
1003Krakowska101/4 105/5OpoleOP1O/00152052/4
1004parking124
125/4
OpoleOP1O/00080718/5
OP1O/00044135/0
1005Kamienna130/4
131/4
OpoleOP1O/00124019/6
OP1O/00130609/4
1006boczna od Grunwaldzkiej53/1OpoleOP1O/00075926/8
1007boczna od Kośnego60/1OpoleOP1O/00075926/8
1008Górnośląska15/115OpoleOP1O/00103106/0
1009Dolnośląska15/162OpoleOP1O/00103106/0
1010Odrowążów13/2
15
OpoleOP1O/00037986/8
OP1O/00082315/4
1011Żwirki i Wigury80/2OpoleOP1O/00130609/4
1012boczna od Krakowskiej89/4
89/5
OpoleOP1O/00075926/8
OP1O/00152052/4
1013boczna od Powolnego100/4OpoleOP1O/00148029/3
1014boczna od Kochanowskiego21/2OpoleOP1O/00078184/5
1015boczna od Ozimskiej46OpoleOP1O/00040827/0
1016Droga CUP21/9 21/10 21/18 21/24 21/27 41/5 41/6 41/9OpoleOP1O/00130609/4
1017boczna od Ozimskiej48/7
43/1
OpoleOP1O/00151592/4
OP1O/00130609/4
1018paking105OpoleOP1O/00130609/4
1019bez nazwy14/4 14/9
15/3 15/6
16/6 16/7
OpoleOP1O/00079725/7
OP1O/00055709/5
OP1O/00073969/7
1020parking17/4
17/5 17/6
OpoleOP1O/00075250/8
OP1O/00077012/2
1021boczna od Katowickiej23/28OpoleOP1O/00088093/3
1022bez nazwy23/38OpoleOP1O/00119025/3
1023boczna od Reymonta62OpoleOP1O/00075926/8
1024boczna od Kołłataja38/11 38/13OpoleOP1O/00075926/8
1025boczna od Kochanowskiego55/2 5/4OpoleOP1O/00078184/5
1026droga wewnętrzna56/7
56/11
OpoleOP1O/00139773/7
OP1O/00116585/5
1027bez nazwy61OpoleOP1O/00078184/5
1028bez nazwy62OpoleOP1O/00082315/4
1029bez nazwy63/3
13/2 14/5
OpoleOP1O/00082315/4
OP1O/00116585/5
1030bez nazwy4OpoleOP1O/00077906/6
1031bez nazwy6OpoleOP1O/00109611/5
1032parking9/83OpoleOP1O/00045080/6
1033bez nazwy11//6
11//10
OpoleOP1O/00020260/1
OP1O/00142296/3
1034Pułaskiego12/10 12/14OpoleOP1O/00077906/6
1035Kościuszki16/1OpoleOP1O/00039373/2
1036bez nazwy17OpoleOP1O/00078184/5
1037Wapienna173/2 172/3
147/1
OpoleOP1O/00075926/8
OP1O/00077906/6
1038bez nazwy85/1OpoleOP1O/00089259/2
1039bez nazwy85/2OpoleOP1O/00089259/2
1040bez nazwy173/13 173/15 173/12 172/5 171/4OpoleOP1O/00075926/8
1041Sandomierska232/1
233/1 231/3
241
OpoleOP1O/00079740/8
OP1O/00078393/3
OP1O/00077906/6
1042Łowicka266/10
279
280/8
OpoleOP1O/00110208/7
OP1O/00116585/5
OP1O/00077906/6
1043Pomorska88/70 88/71 88/72OpoleOP1O/00116585/5
1044Kamińskiego89/2 89/3OpoleOP1O/00088022/5
1045boczna od Głogowskiej90/2OpoleOP1O/00093549/3
1046bez nazwy90/6OpoleOP1O/00093549/3
1047Wapienna11//12OpoleOP1O/00078184/5
1048boczna od ul. Reymonta20/7 20/10OpoleOP1O/00075926/8
1049boczna od Dobrzeńskiej657/92BrzezieOP1O/00124394/8
1050boczna od Dobrzeńskiej562/175BrzezieOP1O/00124394/8
1051boczna od Dobrzeńskiej661/58 750/59BrzezieOP1O/00058128/9
1052Nad Stawem98WrzoskiOP1O/00076528/5
1053bez nazwy99WrzoskiOP1O/00076528/5
1054skrzyżowanie ul. Mechnickiej i ul. Wrocławskiej64WrzoskiOP1O/00076528/5
1055Barwna230WrzoskiOP1O/00076528/5
1056Kolorowa232 234WrzoskiOP1O/00076528/5
1057bez nazwy237WrzoskiOP1O/00076528/5
1058bez nazwy201/93WrzoskiOP1O/00076528/5
1059bez nazwy203/93WrzoskiOP1O/00076528/5
1060bez nazwy176/95WrzoskiOP1O/00076528/5
1061bez nazwy178/95WrzoskiOP1O/00076528/5
1062bez nazwy296/52 294/59WrzoskiOP1O/00076528/5
1063bez nazwy181/82WrzoskiOP1O/00076528/5
1064bez nazwy210/15WrzoskiOP1O/00076528/5
1065bez nazwy194/84WrzoskiOP1O/00076528/5
1066bez nazwy344/176WrzoskiOP1O/00076528/5
1067bez nazwy220/15WrzoskiOP1O/00076528/5
1068bez nazwy258/39WrzoskiOP1O/00076528/5
1069Wrocławska408/35WrzoskiOP1O/00076528/5
1070Kolorowa423/156
447/159
435/156
WrzoskiOP1O/00093083/8
OP1O/00105032/4
OP1O/00064491/9
1071bez nazwy380/154
169
WrzoskiOP1O/00076528/5
1072bez nazwy365/28WrzoskiOP1O/00076528/5
1073bez nazwy296/58WrzoskiOP1O/00076528/5
1074Królewska282/68 289/65 286/64 291/54 284/68 298/55 96
300/57
cz. 280/71
WrzoskiOP1O/00076528/5
OP1O/00076452/1
OP1O/00115036/5
1075bez nazwy388/119 389/119
cz. 157
WrzoskiOP1O/00076528/5
OP1O/00115575/5
1076Kolorowa533/236WrzoskiOP1O/00076528/5
1077bez nazwy534/236WrzoskiOP1O/00076528/5
1078bez nazwycz. 17WrzoskiOP1O/00076528/5
1079bez nazwy170WrzoskiOP1O/00076528/5
1080bez nazwy172
156
WrzoskiOP1O/00076528/5
1081bez nazwy173WrzoskiOP1O/00076528/5
1082bez nazwy155WrzoskiOP1O/00076528/5
1083bez nazwy158 cz.159WrzoskiOP1O/00076528/5
1084bez nazwycz.159WrzoskiOP1O/00076528/5
1085Brylantowa94WrzoskiOP1O/00076528/5
1086Pastelowa477/84WrzoskiOP1O/00115791/5
1087bez nazwy417WrzoskiOP1O/00076529/2
1088bez nazwy495WrzoskiOP1O/00076529/2
1089bez nazwy487/3WrzoskiOP1O/00076529/2
1090bez nazwy527WrzoskiOP1O/00076529/2
1091bez nazwy500/1WrzoskiOP1O/00076529/2
1092bez nazwy637/4WrzoskiOP1O/00076529/2
1093bez nazwy632/4WrzoskiOP1O/00076529/2
1094bez nazwy591WrzoskiOP1O/00076529/2
1095bez nazwy601WrzoskiOP1O/00076529/2
1096bez nazwy618WrzoskiOP1O/00154742/2
1097bez nazwy562/2
593/2 594/2
WrzoskiOP1O/00076529/2
OP1O/00141354/1
1098bez nazwy666WrzoskiOP1O/00076529/2
1099bez nazwy17
59
ZakrzówOP1O/00079703/7
1100bez nazwy37
84/1
ZakrzówOP1O/00079703/7
1101bez nazwy68/1ZakrzówOP1O/00079703/7
1102bez nazwy68/3ZakrzówOP1O/00079703/7
1103bez nazwy84/3ZakrzówOP1O/00079703/7
1104bez nazwy101ZakrzówOP1O/00079703/7
1105bez nazwy118ZakrzówOP1O/00079703/7
1106bez nazwy120/1ZakrzówOP1O/00079703/7
1107bez nazwy120/3ZakrzówOP1O/00079703/7
1108bez nazwy121ZakrzówOP1O/00079703/7
1109bez nazwy137ZakrzówOP1O/00079703/7
1110bez nazwy148ZakrzówOP1O/00079703/7
1111bez nazwy152ZakrzówOP1O/00079703/7
1112bez nazwy154 157ZakrzówOP1O/00079703/7
1113bez nazwy181ZakrzówOP1O/00079703/7
1114bez nazwy184/1ZakrzówOP1O/00079703/7
1115bez nazwy209ZakrzówOP1O/00079703/7
1116bez nazwy221/2ZakrzówOP1O/00079815/5
1117bez nazwy244/2ZakrzówOP1O/00079703/7
1118bez nazwy274ZakrzówOP1O/00079703/7
1119bez nazwy338/3 338/4 338/5
339/2
ZakrzówOP1O/00079703/7
OP1O/00068270/2
1120bez nazwy374ZakrzówOP1O/00079703/7
1121boczna od ul. Kępskiej380/20ZakrzówOP1O/00115636/1
1122boczna od ul. Kępskiej381/6ZakrzówOP1O/00085901/0
1123bez nazwy490/6
494/5
521
ZakrzówOP1O/00079815/5
OP1O/00079703/7
1124boczna od ul. Oleskiej523ZakrzówOP1O/00079703/7
1125boczna od ul. Oleskiej527/8ZakrzówOP1O/00114333/0
1126Chabrów533/1ZakrzówOP1O/00145725/1
1127Wiśniowa779 780ZakrzówOP1O/00079703/7
1128Mielęckiego877/7ZakrzówOP1O/00016377/3
1129Chorzowska1017/5ZakrzówOP1O/00079703/7
1130Ptasia1019 1077 1116ZakrzówOP1O/00079566/4
1131Tarnogórska1107/4ZakrzówOP1O/00079566/4
1132Prudnicka (boczna)1119ZakrzówOP1O/00139296/9
1133Prudnicka (boczna)1124ZakrzówOP1O/00139296/9
1134Prudnicka (boczna)1129ZakrzówOP1O/00139296/9
1135Prudnicka (boczna)1134ZakrzówOP1O/00139296/9
1136Prudnicka (boczna)1140ZakrzówOP1O/00139296/9
1137Magazynowa1246/1
cz. 1247
ZakrzówOP1O/00110383/7
OP1O/00079703/7
1138bez nazwy1257/2ZakrzówOP1O/00079703/7
1139bez nazwy1265ZakrzówOP1O/00079703/7
1140bez nazwy1279ZakrzówOP1O/00079703/7
1141bez nazwy (boczna od ul. Luboszyckiej)1 6GosławiceOP1O/00062291/3
1142bez nazwy (boczna od ul. Luboszyckiej)13GosławiceOP1O/00062291/3
1143bez nazwy15GosławiceOP1O/00077140/8
1144bez nazwy48GosławiceOP1O/00080048/7
1145bez nazwycz. 76
86
423/2
GosławiceOP1O/00062291/3
1146Lipowa95/8 95/9GosławiceOP1O/00062291/3
1147bez nazwy115GosławiceOP1O/00062291/3
1148bez nazwy123/8
187/6
128/7
207/1
256
138/7
233/3
GosławiceOP1O/00146851/0
-
OP1O/00095044/7
-
-
OP1O/00077080/9
OP1O/00083451/6
1149bez nazwy155/5GosławiceOP1O/00095044/7
1150bez nazwy187/4GosławiceOP1O/00141618/0
1151Owocowa257GosławiceOP1O/00095044/7
1152bez nazwy255/3 256/4 294 295 287/2
263/4
269/2 283/2 285/2
287/9
GosławiceOP1O/00095044/7
OP1O/00108879/4
OP1O/00128690/1
OP1O/00077080/9
1153bez nazwy278/4GosławiceOP1O/00077080/9
1154bez nazwy280/4 286/2
283/4 285/4
GosławiceOP1O/00095044/7
OP1O/00128690/1
1155bez nazwy286/5 287/7 288/5
289/3
GosławiceOP1O/00095044/7
OP1O/00128690/1
1156Rzepakowacz. 301GosławiceOP1O/00141618/0
1157Pszeniczna350/6GosławiceOP1O/00062291/3
1158Jaglana355/8GosławiceOP1O/00077140/8
1159bez nazwy385/3GosławiceOP1O/00082991/6
1160Lipowa406GosławiceOP1O/00062291/3
1161bez nazwy472/3 473/3
474/3 475/5 476/7
GosławiceOP1O/00128690/1
OP1O/00095044/7
1162bez nazwy478/5GosławiceOP1O/00128690/1
1163bez nazwy478/7GosławiceOP1O/00128690/1
1164bez nazwy486/1 486/2GosławiceOP1O/00062291/3
1165bez nazwy486/4GosławiceOP1O/00062291/3
1166bez nazwy492/1
596
GosławiceOP1O/00062291/3
1167bez nazwy572/3GosławiceOP1O/00106696/3
1168bez nazwy623GosławiceOP1O/00062291/3
1169bez nazwy (droga do Turawy)637/1
638/1
GosławiceOP1O/00077080/9
OP1O/00119395/7
1170bez nazwy655/105
658
GosławiceOP1O/00080549/9
OP1O/00062291/3
1171bez nazwy655/213GosławiceOP1O/00080549/9
1172bez nazwy659/2 663/5
659/5
GosławiceOP1O/00073775/0
OP1O/00062291/3
1173bez nazwy659/3
663/3
GosławiceOP1O/00062291/3
OP1O/00073775/0
1174bez nazwy663/11
664/10
GosławiceOP1O/00116667/4
OP1O/00123190/1
1175bez nazwy663/12
664/11
GosławiceOP1O/00116667/4
OP1O/00123190/1
1176bez nazwycz. 665/5
665/8
GosławiceOP1O/00073775/0
OP1O/00123190/1
1177bez nazwy678/2GosławiceOP1O/00073775/0
1178bez nazwy678/3
678/4
GosławiceOP1O/00073775/0
OP1O/00062291/3
1179bez nazwy678/6GosławiceOP1O/00062291/3
1180bez nazwy679/1
727 768
679/2
GosławiceOP1O/00062291/3
-
OP1O/00073775/0
1181bez nazwy682/4 683/4 648/8 685/6 686/6 687/4 688/6 690/4
682/6
689/4
GosławiceOP1O/00095044/7
OP1O/00073775/0
OP1O/00128690/1
1182bez nazwy684/4 685/2 686/2GosławiceOP1O/00073775/0
1183bez nazwy684/6 685/4 686/4 687/2 688/4 690/2
684/10
689/2
GosławiceOP1O/00095044/7
OP1O/00116667/4
OP1O/00128690/1
1184bez nazwy710
806 829
GosławiceOP1O/00062291/3
1185bez nazwy711/2
712/2 713/2
GosławiceOP1O/00068340/4
OP1O/00095044/7
1186bez nazwy726
870/1
GosławiceOP1O/00062291/3
1187bez nazwy748GosławiceOP1O/00062291/3
1188bez nazwy808GosławiceOP1O/00062291/3
1189bez nazwy856GosławiceOP1O/00062291/3
1190bez nazwy869GosławiceOP1O/00062291/3
1191bez nazwy884GosławiceOP1O/00062291/3
1192bez nazwy893GosławiceOP1O/00062291/3
1193parking ul. Osiedlecz. 907
910
GosławiceOP1O/00141618/0
OP1O/00077140/8
1194Wiejska949/1GosławiceOP1O/00077080/9
1195Wiejska965/1GosławiceOP1O/00084410/4
1196Wiejska985/3 985/4GosławiceOP1O/00077080/9
1197Wiejska985/5GosławiceOP1O/00079862/9
1198Wiejska1010/7GosławiceOP1O/00080549/9
1199Żytomieska1068/3 1071/15
1069/8
1070/7
GosławiceOP1O/00077140/8
OP1O/00113388/3
OP1O/00075703/9
1200Lwowska1069/18 1069/19
1070/26
1070/27
GosławiceOP1O/00113388/3
OP1O/00132854/0
OP1O/00075703/9
1201Kresowa1071/4
1072/4
GosławiceOP1O/00077140/8
OP1O/00077080/9
1202Lwowska1072/17GosławiceOP1O/00077080/9
1203Halicka1072/18
1074/8
GosławiceOP1O/00077080/9
OP1O/00071673/1
1204Lwowska1074/7 1094/7
1075/5
1075/9 1094/4
1076/2
1099/4 cz. 1103/4
1101/5
GosławiceOP1O/00071673/1
OP1O/00077140/8
OP1O/00062291/3
OP1O/00073775/0
OP1O/00077080/9
OP1O/00072635/0
1205bez nazwy1078/5
1086/6
GosławiceOP1O/00071673/1
OP1O/00077080/9
1206bez nazwy1078/14
1086/19
GosławiceOP1O/00071673/1
OP1O/00077080/9
1207bez nazwy1086/3GosławiceOP1O/00077080/9
1208bez nazwy1086/22GosławiceOP1O/00077080/9
1209Tarnopolskacz. 1103/4 1105/4
1103/7
1104/7 cz.1104/16
1106/4 1106/6
1108/5 1108/6
cz. 1107/2
1109/6 1109/9
GosławiceOP1O/00077080/9
OP1O/00121340/4
OP1O/00077140/8
OP1O/00130557/4
OP1O/00077140/8
OP1O/00105611/7
OP1O/00121340/4
1210Koszalińskacz. 1108/10 1117/6 1113/3
1119/2
1114/3
cz. 1107/2
1112/2
GosławiceOP1O/00077140/8
OP1O/00077080/9
OP1O/00080549/9
OP1O/00105611/7
OP1O/00103845/2
1211Chocimska boczna1120/6
1104/17
1110/15
1109/26
1111/15
1115/6
GosławiceOP1O/00077140/8
-
OP1O/00077080/9
OP1O/00121340/4
OP1O/00071673/1
OP1O/00023247/5
1212Chocimska boczna 21120/8 cz.1104/16
cz. 1115/8
cz. 1104/16
1109/28
1110/17
1111/10
GosławiceOP1O/00077140/8
OP1O/00023247/5
OP1O/00077140/8
OP1O/00121340/4
OP1O/00077080/9
OP1O/00071673/1
1213bez nazwy1124/21GosławiceOP1O/00077140/8
1214parking przy Fieldorfa 21176/1 1181/1
1184/1 1187/2
GosławiceOP1O/00072491/8
OP1O/00100011/6
1215bez nazwy1243GosławiceOP1O/00072491/8
1216bez nazwy1257/2GosławiceOP1O/00062291/3
1217bez nazwy1285/5GosławiceOP1O/00062291/3
1218bez nazwy1285/7GosławiceOP1O/00077140/8
1219bez nazwy1285/8GosławiceOP1O/00077140/8
1220Grota Roweckiego42
45
63 64
GosławiceOP1O/00047879/8
OP1O/00075926/8
OP1O/00078393/3
1221Grota Roweckiego47GosławiceOP1O/00047879/8
1222bez nazwy71 76 77
73 40
GosławiceOP1O/00078393/3
OP1O/00075926/8
1223boczna od ul. Bytnara Rudego9/3 10/4 1242/1 1245/3 1245/6 1285/4 1285/5GosławiceOP1O/00157537/3
1224Namysłowska (stara droga)585/190BorkiOP1O/00131517/9
1225boczna od Pelargonii1308/66 1309/66 1315/66 1314/66BorkiOP1O/00075720/4
1226boczna od Kwitnącej Jabłoni241/89BorkiOP1O/00135916/4
1227boczna od św Jana224/5BorkiOP1O/00135916/4
1228Malwowa166/38 37BorkiOP1O/00135916/4
1229Św. Barbary194/58 180/48BorkiOP1O/00135916/4
1230boczna od Ochronnej96/63 102/75 203/60BorkiOP1O/00075720/4
1231zjazd z wiaduktu w stronę Elektrowni1347/73Dobrzeń MałyOP1O/0069382/7

Wnioski dotyczące dróg wewnętrznych

h

4410 – Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi wewnętrznej obiektu – urządzenia niezwiązanego z potrzebami drogowymi oraz uzgodnienie projektu

h

4410-P-R – Wniosek o wyrażenie zgody na przebudowę – remont istniejącego w pasie drogowym drogi wewnętrznej obiektu – urządzenia niezwiązanego z potrzebami drogowymi i o uzgodnienie projektu

h

4411 – Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację obiektu i/lub części obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi wewnętrznej i o uzgodnienie projektu

h

4412 – Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi wewnętrznej obiektu – urządzenia związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i o uzgodnienie projektu

h

4413 – Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie materiałów – przedmiotów w pasie drogowym drogi wewnętrznej

h

4414 – Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację obiektów budowlanych w sąsiedztwie pasa drogowego drogi wewnętrznej

h

4415 – Wniosek o wyrażenie zgody na przebudowę – remont wjazdu z drogi wewnętrznej i o uzgodnienie projektu

h

4416 – Wniosek o wyrażenie zgody na przebudowę – remont pasa drogowego drogi wewnętrznej i uzgodnienie projektu

h

4416-PROJ – Wniosek o uzgodnienie projektu przebudowy – remontu pasa drogowego drogi wewnętrznej