Wnioski dotyczące dróg publicznych

Wnioski dotyczące dróg publicznych

h

4400 – Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu – urządzenia niezwiązanego z potrzebami drogowymi i o uzgodnienie projektu

h

4400-P-R – Wniosek o wyrażenie zgody na przebudowę-remont istniejącego w pasie drogowym drogi publicznej obiektu-urządzenia niezwiązanego z potrzebami drogowymi i o uzgodnienie projektu

h

4401 – Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu i/lub części obiektu budowlanego niezwiązanego z gospodarką drogową w pasie drogowym drogi publicznej oraz uzgodnienie projektu

h

4402 – Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu – urządzenia związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i o uzgodnienie projektu

h

4403 – Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację przedmiotów i materiałów w pasie drogowym drogi publicznej

h

4404 – Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację obiektów budowlanych w sąsiedztwie pasa drogowego drogi publicznej

h

4405 – Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację – przebudowę zjazdu z drogi publicznej i uzgodnienie projektu

h

4405-PROJ – Wniosek o uzgodnienie projektu budowy – przebudowy zjazdu

h

4405-R – Wniosek o wyrażenie zgody na remont zjazdu z drogi publicznej i uzgodnienie projektu

h

4406 – Wniosek o wyrażenie zgody na przebudowę – remont pasa drogowego drogi publicznej i uzgodnienie projektu

h

4407 – Wniosek o wyrażenie zgody na rozkop drogi publicznej dla innych robót budowlanych

h

4408 – Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki/działek z drogą publiczną

Skip to content