Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski

26 kwietnia 2018

Tytuł projektu„Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem”
Nr umowy o dofinansowanieRPOP.06.01.00-16-0013/17-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie26.04.2018r.
FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektuMiasto Opole
PartnerzyGmina Dobrzeń Wielki, Gmina Tarnów Opolski
Wartość projektu ogółem35 066 821,28 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych35 066 821,28 PLN
Wartość dofinansowania21 040 092,76 PLN

Inwestycję Przebudowy dróg Parku Przemysłowego Metalchem zlokalizowano w południowej części Opola (dzielnice: Groszowice, Grotowice). Przebudowywany układ jest ograniczony od zachodu rzeką Odrą, a od wschodu ul. Oświęcimska tj. droga wojewódzka 423.

Główne przyczyny realizacji projektu:

 • konieczność dostosowania rozwiązań drogowych do generowanych potrzeb mieszkańców i innych użytkowników dróg,
 • potrzeba poprawy przepustowości systemu transportowego w Opolu,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych.

Cel inwestycji:

Do głównych korzyści społeczno-gospodarczych należy zaliczyć przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i płynność przejazdu na przebudowywanych drogach, lepsze skomunikowanie terenów inwestycyjnych, zwiększenie stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych, poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, zwiększenie potencjału gospodarczego regionu.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • przebudowa dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423,
 • przebudowa i budowa dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, rozprowadzającymi ruch na terenie strefy przemysłowej,
 • budowę miejsc postojowych,
 • przebudowę placów manewrowo-postojowych,
 • budowę placów do zawracania w celach p-poż.,
 • budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowych,
 • rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu,
 • wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne,
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • usunięcie kolizji sieciowych.
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Nr umowy o dofinansowanieRPOP.03.01.02-16-0001/20-00Data podpisania umowy o dofinansowanie30.11.2020 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider projektuMiasto OpolePartnerzy...

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Miasto Opole, jako beneficjent projektów pn.: • Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, POIS.06.01.00-00-0043/16 – Fundusz Spójności, •...

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Tytuł projektuRozwój i odnowa zieleni przyulicznej OpolaNr umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0007/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie14.06.2019 r.FunduszFundusz SpójnościProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Lider projektuMiasto...

Czas na Rower

Czas na Rower

Tytuł projektuCzas na rowerNr umowy o dofinansowanieRPOP.3.01.02-16-0002/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie27.12.2018 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider...