Ukończono układanie nawierzchni na remontowanym odcinku obwodnicy północnej. To nie oznacza, że roboty zostały już zakończone.

Zgodnie z zapowiedziami, po ubiegłotygodniowych pracach związanych m.in. z frezowaniem, w tym tygodniu wykonawca uzupełnił warstwę wiążącą i ułożył warstwę ścieralną. Nawierzchnia jest już gotowa, ale to nie oznacza zakończenia robót. Teraz czas na prace wykończeniowe oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wydzielony zostanie również lewoskręt w ulicę Bierkowicką.

Przypomnijmy, że remont odbywa się na odcinku o długości około 1,5 kilometra. Ze zmianami w organizacji ruchu, w tym ograniczeniu prędkości, musimy liczyć się od zjazdu z obwodnicy piastowskiej do punktu ważenia pojazdów.

Zakończenie remontu zaplanowano na 5 października.