Naprawy awaryjne jednym z głównych zadań utrzymania dróg w czasie zimy

23 stycznia 2024

Od kilku do kilkunastu interwencji dziennie podejmują służby w walce z uszkodzeniami nawierzchni, które powstały pod wpływem warunków pogodowych. Na kilku odcinkach obwodnicy północnej konieczne było  wprowadzenie ograniczenia prędkości.

Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe. Jak tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, na bieżąco podejmowane są interwencje związane z naprawą nawierzchni. Obecnie realizowane prace mają charakter napraw awaryjnych. Oznacza to, że do uzupełniania ubytków używana jest masa na zimno. To doraźne rozwiązanie. Remonty właściwe, przy użyciu masy na gorąco, będą przeprowadzane po ustąpieniu zimy.

Trudne warunki, które utrzymują się od końca listopada, nie ominęły obwodnicy północnej. Ze względów bezpieczeństwa na sześciu odcinkach czasowo wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 40 km/h. Te ograniczenia, na odcinkach o łącznej długości ponad 9 kilometrów, zostały wprowadzone od skrzyżowania z ul. Częstochowską do skrzyżowania z ul. Wrocławską.  

Kolejne elementy inwestycji na parkingu przy Bolko

Kolejne elementy inwestycji na parkingu przy Bolko

Budowa Centrum Przesiadkowego Opole-Południe wkroczyła w kolejny etap. Na jej terenie pojawiły się nowe elementy. Jednym z nich są ekokraty. To one będą stanowiły nawierzchnię na miejscach parkingowych. A tych będzie na nowym parkingu blisko 350. Ekokraty mają...

Wykonawcy inwestycji na obwodnicy północnej i we Wrzoskach wyłonieni

Wykonawcy inwestycji na obwodnicy północnej i we Wrzoskach wyłonieni

Zakończył się proces weryfikacji i ocen ofert, które wpłynęły w przetargu pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoskach”. Zadanie to składa się z trzech części, które będą zrealizowane w...

Rozpoczynają się remonty nawierzchni na obwodnicy północnej

Rozpoczynają się remonty nawierzchni na obwodnicy północnej

Od jutra (20.02) ruszają remonty cząstkowe nawierzchni obwodnicy północnej. Będą one realizowane etapami. W ramach pierwszego etapu prace będą prowadzone od ronda przy „Makro”, w kierunku mostu na Odrze. W czasie działań na danym odcinku będzie wprowadzany – sterowany...