Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, firma Wolański sp. z o.o. z Warszawy, realizuje badanie ewaluacyjne pn. Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego.
Głównym celem badania jest ocena wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego oraz na wzorce mobilności jego mieszkańców.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem opolskamobilnosc.pl

Skip to content